Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 2312 | Book86™
Book86 Archive Page 2312

 เขียนรายงานวิชาวิทยาศาสตร์
 Jungle Flasher 1 3 7 pdf
 TRO VUI CO0M
 karen hawkins books free download
 อจท แผนการจัดการเรียนรู้ ม 2 my world
 handbook of the birds of the world rar
 pengertian presentasi kerja
 the light in jahari windows philosophy
 boyce equations instructors solution student
 เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 tull hawkins marketing research online book
 The 5 languages of love read online
 diapositiva de incagro
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาษาไทย ป 6
 free download of WIMAX in 50 Pages: A SIMPLE EXPLANATION TO A COMPLEX SUBJECT, BY Frank Ohrtman
 Write a short notes on multimedia in business
 Wireless Communications Theodore S Rapport,
 potensi dan kepercayaan diri ppt
 mechanical engineering lab manual
 BK KLS VII
 read Oedipus Robert Fagles
 eamcet online free coaching
 Baby, Please Don t Go jd kindle
 การอบรมครูคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
 tutorial ms publisher 2007 dalam bahasa malaysia
 ประกาศ รัฐ โท พิเศษ ราม รุ่น3 ปี 53
 free FCE past practice tests
 powerpoint prezentacija ekonomika marketing
 แบบเรียน อังกฤษ บดินทร์ ม2
 kuliah penipisan ozon
 รูปแบบแบบประเมินสัมมนา
 kegunaan tik dalam perkantoran
 การเคลื่อนที่ของสัตว์หลายเซลล์
 planeacion,organizacion de una empresa constructora
 contoh aplikasi program matlab dan pemrogramannya
 ดาวน์โหลดบรรทัด5เส้น
 Disability Awareness and Sensitivity Curriculum and Training
 inverted pendulum pid matlab
 membuat keylogger dengan script
 beta oksidasi lipid
 advanced machining process wit grzesik rapidshare
 โหลด เขียนแผนที่ความคิด
 การอ่านวรรณคดีในบทเรียน
 dukan 1 faza
 de thi o hoai hai lop4
 manuales de java poo
 รายงานQCC
 rpg torrent
 เครื่องทํากรอบรูปวิทยาศาสตร์
 แผนจัดการเรียนรู้ 2551+ดนตรีไทย
 powert point pembelajran inkuiri
 3ds max 2010 deutsch anleitung torrent
 download PBASIC
 การสร้างตารางงานและแผนภูมิในสไลด์
 data mall makasar
 download longman preparation series for the new toeic test advanced course 4th edition
 libro sistemas operativos distribuidos online
 New ielts writing general in 2010
 foundry technology for 8th sem BE mechcanical
 การ วิเคราะห์ สารคดี
 งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะเด็กปฐมวัย
 we are the world rmvb
 86 locking out relay
 harold pinter the dumb waiter scripts online
 data flow control คือ
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 7มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
 mcqs test islamic studies
 template powerpoint รูปลดโลกร้อน
 Pro Spring 3 rapidshare
 2 MARKS 8086 MICROPROCESSOR
 Presentation Benchmarking
 บทประยุกต์ของการสะท้อน
 aplikasi deret fourier elektronik
 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
 เช็คว่าวิชาที่ลงทะเบียน ม ราม
 mesin untuk megolah gambir
 civil engineering a people serving profession
 gre passages torrent
 scor kpi
 Exemplos de cadastro de clientes VBA em excel
 brush pendidikan
 perbedaan dan persamaan konseling kelompok dan bimbingan kelompok
 แบบทดสอบอัตนัยประถมศึกษา
 土木毕业中期答辩报告
 คูมือการใช้ vba excel 2003
 jenis evaluasi hasil belajar
 sample poster + pdf
 โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนมาเลเซีย
 grabb encyplopedia
 วิทยานิพนธ์ เรื่องการนำเข้า
 landing page marketingsherpa torrent
 3 teori inflasi
 Mãos à Obra A Casa download
 หนังสือแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
 โรงเรียนอํามาตย์นครศรีธรรมราช
 ตำราเรียนม3
 təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
 ชื่อเฉพาะทางไฟฟ้า
 mumbai university maths 3 engineering free notes
 MCQs books for kinesio therapeutics
 nari magazine in gujarati
 รับสมัครใบประกอบวิชาชีพครู รามคำแหงหัวหมาก
 download dota book
 tourism in Oman ppt
 รายชื่อนักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราม คํา แหงปี3ทั้งหมด
 la contabilidad tradicional y la nic n 2
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิวัฒนาการไมโคร ซอ ฟ ท์ เวิร์ด
 Electricity for Refrigeration, Heating, and Air Conditioning, 7th Edition
 pps free download
 photovoltaic power point template
 abschlussprüfung fos nichttechnik mathe
 SACHS, I Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente São Paulo, Studio Nobel FUNDAP, 1993
 กองบังคับการอํานวยการ
 แบบฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์ Excel
 Thanjavur STATISTICAL HAND BOOK 2010
 ข้อสอบประเมินสมรรถนะผ้อํานวยการโรงเรียน
 download livro introdução a pesquisa cientifica
 ppt slides free business low
 de thi sinh hoc lop 6 ki 2 nam 2010
 kerala std 9 mathematics text
 รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
 Cara pakai Rumus =Mid di excel
 communication progressive du francais debutant
 ศรีสุดา อินทมาศ
 ประโยชน์ของทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ
 การรับสมัคร กองดุริยางค์กองทัพบก
 contoh KKP judul Ujian Online doc
 สมัครเรียน ม รามคําแหง ป โท 2553
 สื่อการสอนA Z
 key ideas in physics
 payscale according to aicte norms 2010 for mca
 การเรียนการสอนสอนอังกะลุง
 74s482
 วิจัย 5 บทฟรี
 loan processing system project
 irrigabrasil pdf
 majemen fikiran ppt
 Nexus for dummies
 تربية النحل ppt
 travail des enfants maroc
 soal soal mesin tik
 Angelo Kinicki, Robert Kreitner Comportamiento Organizacional Conceptos, problemas y prácticas Mc Graw Hill 2003
 EFGT biomass
 pengolahan grafis
 why men marry bitches principles
 โปรแกรม flash สร้างCAI
 PIC18F4431 scheme
 full masonry
 Explain the 10 principles that form the foundations of financial management
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ระดับ
 slide power point matematika smp
 digital image processing using matlab gonzalez pdf
 allintitle: download Gujarat
 Raudenbush, S W , Bryk, A S (2002) Hierarchical Linear Models: Applications and data analysis methods (2nd Edition) Thousand Oaks, CA: Sage
 Plant Biotechnology And Genetics, rapidshare
 fogler solution manual 4th
 kespro rehabilitasi
 Contoh program rekursif doc
 Boson Ccna 640802 scribd
 knex instruction books
 หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน doc
 contoh data tabel statistik
 ระเบียบการ รามคำแหง ปราจีนบุรี2553
 โครงการเกษียณก่อนกําหนดปีงบประมาณ2553
 cmmi dubai course
 tutorial koneksi sql server 2000 dengan vb6 download
 tips on making powerpoint presentation for final year project bachelor degree student
 Livro Treinamento em linguagem C 2 ed
 ebook of software engineering by somerville for uml diagram
 cad2011
 สมัครงานโรงพยาบาลตํารวจ
 MCTS 70 433 paper
 persamaan kuadrat doc
 free j g ballard short stories online pdf
 Dirección de operaciones: aspectos estratégicos en la producción y los servicios Domínguez Machuca, Jose Antonio
 code complete megaupload
 โครงการlog frame
 ดาวน์โหลดวิสุทธิมรรค
 Programming Windows Embedded CE 6 0 Developer Reference pdf
 free download ebook on chemistry 8 edition by skoog in pdf
 แบบฟอร์มคําร้องทุกข์
 ผลการประเมินสมรรถนะครูสทศ
 enterpise course book 3 free
 ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดวิชาสังคมศึกษา
 what is inclusion, coherence and locality
 การเขียนหน่วยการเรียนรู้แบบbackward design
 evsm
 data modeling essentials Graeme Simsion rapidshare
 download water and wastewater engineering design practice and principles
 โครงการส่งเสริมทางด้านศาสนา
 cra guide to monitoring pdf
 ดาวน์โหลด joomla 1 5 19
 addmission buu
 performance based interview questions for corrections
 seminar topic for pneumatics
 handjobs magazin
 free downloading Colour Television Theory and Practice By R R Gulati
 ความหมายของโปรเเกรม gsp
 แนวข้อสอบธุรกิจบัณฑิต ป โท
 textbooks online Introduction to Business Law Beatty Samuelson
 Bradshaw Marina case study
 Vikas An Introduction to Accountancy
 general awareness on socio economic development of the world
 เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบัญชี1
 schmerzerhebung schmerzmanagement
 9781442502666
 microsoft word 2007 mien phi
 SJSU EE297B
 The Modern Identity Changer
 ttct age
 filter press + pdf
 download kamus teknik
 free download pashto proverbs
 maya animation flow pdf
 sylabus of mca in periyar university
 patogenia de endocarditis bacteriana ppt
 เงินเดือน ปวส ราชการ ปัจจุบัน
 design procedure of rcc structure
 การหาค่าเฉลี่ยในexcel
 ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา 2551 มัธยมศึกษา
 Lenguajes de programación, paradigma y práctica descargar
 S Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku,
 แบบสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน
 8259 programmable interrupt controller architecture
 Fundamentals of Information Systems, by Ralph Stair and George
 Favorite Excel Tips Tricks pdf
 anestesiologia SAESP atheneu
 k copeland books
 įmonių valdymo
 ผลการประเมินสมรรถนะครู สทศ
 jalur embden Meyerhoff
 international economics+james+4th edition
 analytical research methodology
 textbooks online Introduction to Business Law
 Laboratorio 5 5 1: Examen del gateway de un dispositivo
 quark applescript dictionary
 gambaran pengetahuan murid sekolah tentang uks
 jenis jenis php
 Instituto Grifols, S A Albutein
 thermodynamics engel reid solutions
 John C Wright free pdf download
 model formal rekayasa perangkat lunak
 makalah hemat energi
 tulisan arab Al Fajr
 DDR Deschichte+powerpoint
 de thi toan nam 2009 lop 8
 horarios subida san miguel 2010
 understanding design of experiments
 management leading collaborating in the competitive world free torrent
 cara dan bacaan sholat subuh
 พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 food processing technology principles and practice,ppt
 Subconscious Programming For Maximum Results +pdf
 c faqs with answers
 Cadastral Survey sheet for mumbai
 ที่อยู่เรือนจํากลางลพบุรี
 transmissão e distribuição de energia elétrica pdf
 kelebihan dan kekurangan media CD
 สํานักงานตํารวจภูธรภาค 3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ปี 53
 Suvremeni menadžment,
 ความหมาย word +2007
 ข้อสอบประเมินสมรรถนะครูวิชาภาษาไทย
 serverguide pdf 10 04 ubuntu
 e routing 11 answers
 PRINCIPLES OF PROCESS CONTROL by PATRANABIS, D free ebook download
 free download answers chapter 19 physics serways
 buried onions lesson plans
 แนวข้อสอบภาค ก ของ กพ pdf
 บทคัดย่อการศึกษาปัญหาการศึกษาไทย
 cara buat web yang dapat mengupload aplikasi
 free download travel management pdf
 electronic devices and circuits by d c kulshreshtha
 the archimedes codex torrent
 book fundamentos da metodologia cientifica download
 Lectures on Wiener and Kalman filtering
 Final Accounts excercises
 เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์cแบบอุโมงค์
 Corporate communication ebooks
 penarapan diferensial dalam ekonomi
 managerial report sample
 ugovori o robnom prometu
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บอจ 5 ใหม่
 ukuran partikel suspensi
 แผนการจัดการเรียนรู้ อาหารหลัก 5 หมู่ ป 5
 แผนการสอนวิชาการงานอาชีพและทคโนโลยี ป 4
 de thi chat luong hoc ky 2 lop 7 nam hoc 2009 2010
 สํญญาลักษณ์ของแผนที่
 thi cong ki a com
 cham diem mon toan lop 9 hk2
 simbol simbol DFD Menurut jogiyanto
 powerpoint thesis presentation , iupui
 Jane Liu, Real Time Systems, Prentice –Hall 2000 free download
 PPT システム概要図
 power point manajement waktu
 bacaan surat sholat
 วิจัย ป 1 5บท
 power points for market leader course books
 แผนสมรรถนะอาชีวะ
 ศธ 02
 libro negro del psicoanálisis rapidshare
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมศ ก่อนประถมศึกษา
 livros filosofia linguagem download
 teknik merancang program dengan visual basic
 vector mechanics solution
 OCA Oracle(r) Database 11g Administrator Certified Associate: Study Guide free download
 หนังจีนชุดกําลังภายในชุดใหม่
 ppt on ceramic industry
 camel free book pdf
 ดาวโหลดโปรแกรม เพาวเวอร์พอย
 KPO BPO PPT
 contoh soal excel fungsi IF dan VLOOKUP
 free kray books online
 โครงการการขาย
 arm controller architecture
 pruebas fisicas de calidad pdf
 edit foto berdua
 COUR DE PDF CATIA
 aerodynamics books by j d anderson
 thayer challenge of software engineering project management
 MODUL diklat pelatihan PAKEM
 nithyananda speeches mp3 free download
 consultas en sql server 2005
 Manual de Cálculo de Hormigón Armado 2ª Edición en Base al Código ACI 318 05
 software reliability models ppt
 การเรียนรู้ ศตวรรษที่ 20
 microfit 4 0
 prinsip dan alat destilasi
 โครงสร้างไม้และเหล็ก
 baixar leia cassol
 a guide to microsoft office 2007 for information and communication technologies chapter review answers
 free download pdf of tanenbaum computer networks solution with answers
 ราวบันไดไม้ใต้ถุนสูง
 curso de pintura em tela para baixar
 บุรีรัมย์ มหาสารคาม กม
 sekilas tentang php dan mysql
 books for wbjee chemistry
 conn and stumpf biochemistry
 questia fee
 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
 หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2550 ระดับมัธยม
 ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน
 ATTRA pdf
 GE Brivo
 Radioisotopic Techniques
 site:freedownloadbooks net 佛山二模英语
 Jyrki raitila
 Mechanics K R Symon Reading
 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ ศ 2549 กรมบัญชีกลาง
 dowland bordes de pagina gratis para word
 NEURAL NETWORK+fuller
 High Speed Digital System Design: A Handbook of Interconnect Theory and Design Practices
 ppt labio leporino paladar hendido
 nhiem vu,quan ly ke toan von bang tien
 การแยกผ้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ
 barc syllabus for electrical
 book of phone numbers of sagar in madhya pradesh free download
 C Shiva Ram Murthy and B S Manoj, Ad hoc wireless networks : Architecture and Protocols PDF
 standard of training certification and watchkeeping for fishing vessel personnel (STCW F 1995)
 ปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
 CICS PPTs
 testes das rochas 5º ano
 กเทมอ
 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม
 everything is illuminated online free
 pipelinig concept and hazards
 workshop photoshop cs2
 Frazier, W C Microbiología de los alimentos Acribia España
 calculo 2 stewart resolvido
 contoh soal uji statistik
 Lesikar, Flatley babk test
 dap an de thi thu THPT nam 2010 lop 12 mon hoa
 dragar ventilator circuit
 Introduction to Parallel Computing Kumar rar
 literatura free download pravoslavlje
 download free accounts guide of T S Grewal s of 12 class
 menjawab soalan bahasa melayu tahun 3
 soal pg word 2007
 แผนการวิชาเกษตร ม 3
 anatomi tumbuhan esau
 Ing Dalibor Zelený 2010
 teaching grammar french with power point
 southwestern university case study, operations management
 การเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศกษา
 pamokos uždaviniai powerpoint
 servlet programming by jason hunter free ebook
 ie 無法開啟中文pdf
 JAVA CORBA Sudha Sadasivam PPT
 free download paper text book for geotechnical engineering
 downloadlibrosmedicina
 ASM specialty handbook stainless steel download
 cara merumuskan masalah arsitektur
 peru+matematica+seleção+downloads
 Agile Web Development with Rails, Third Edition
 PDF JULIO BAPTISTA
 the consular posts book
 ขอเช็คเกรด รามคำแหง
 pals powerpoint
 applied partial differential equations 4th edition torrent
 sak 2009 persediaan
 cima mansonry brick
 free downloads of k v narayanan
 Baixar trabalhos de licenciatura
 Bab 1 pendahuluan
 struktur aldosa
 introduction to artificial neural systems jacek m zuarda,jaico publishing house
 วิธีการเขียนโครงการเรื่องการเลี้ยงไก่
 springsource tool suite 2 3 1 RELEASE e3 5 2 win32 installer exe
 ความหมายการจัดการผังองค์กร
 cactiez for windows
 high voltage engineering book+C L wadhwa
 descargar GNEWbook
 หลักการตลาดออนไลน์
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตรัง
 marta jaroszewska
 rabaey digital integrated circuits
 silabus ginekologi
 kegunaan microsoft outlook
 free ebooks on models of teaching
 ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
 Reference Best, J W Research in education
 contoh program spk penerimaan karyawan baru
 2d transformation computer graphics hearn and baker ppt
 download Engineering Vibrations: 3rd Edition, DANIEL J INMAN, Pearson International Edition, 2008
 batu metamorf
 Armstrong M and A Baron Performance Management:The new realities
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกล่มสาระภาษาไทยชั้น ป 6
 แบบฟอร์มปพ หลักสูตรปี 2551
 free download psd Design Card Name
 definisi variable dependen
 rohit bal illustrations
 metodos cuantitativos para los negocios dd
 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ppt star cycles and death
 membuat web berbasis java
 liderazgo al mas alto nivel ken blanchard estrategias par
 arbol de las 3 raices fundamentos
 apostila umbanda
 richard wright black boy ebook free
 Webサービス 3階層
 efek badai photoshop
 ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพพร้อมรูปภาพประกอบ
 บล็อคปูพื้น ปูนซีเมนต์ไทย
 artikel masalah ilmiah
 ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพพร้อมรูปภาพ
 แบบขออนุมัติงบประมาณ
 วัตถุประสงค์วิชาสังคมของเด็กประถมศึกษาปีที่3
 pdf dalam html
 dm pozar ebuk
 prezentacja o katyniu do ściągnięcia power point
 โครงสร้างรายวิชาดนตรี ศิลป(ป 1)
 สัญญา จ้าง เหมา พนักงาน ขับ รถยนต์
 electronic navigation aid book
 headfirst flex
 คณะรัฐศาสตร์ รามคําแหง ค่าลงทะเบียน
 tempat pembentukan insulin
 theories of social problems ppt
 สมัครเรียนโท รามปี53
 วิเคราะห์วงจร ความถี่สูง
 chinese garden ppt
 OUTLIERS book rapidshare
 fee online books on fabonacci
 faktor ang mempengaruhi perkembangan motorik kasar
 วิธีการทำผังการบังคับบัญชา
 pdf file for gpedit msc windows xp
 de thi hoa lop 8 nam 2008 2009
 softbot
 เฉลยแบบฝึกหัดเคมี ม 4สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 sở giáo dục điểm thj hk2 2009 2010 lớp 9
 CBDRM mapping
 cbse ncert class 11 commerce books
 warehouse and distribution management ppt
 free download Stephen B Maurer, Discrete Algorithmic Mathematics, Prentice Hall, 2004
 beer 7 edição dinamica
 black s law dictionary deluxe 8th ed
 การสร้างแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหา
 ผล การ สอบ ประเมิน ครู ชัยภูมิ 1
 เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ แกนกลาง
 sample borang be
 apostila nr 10 basico
 Introducing[1] Microsoft LINQtutorial rar
 download modul perbanyakan tanaman
 mehandi competation
 was verstehen die unter downloaden
 shorcuts in numerical ability + pdf
 rough guide Europe on a Budget 2010 pdf
 operation research open repositories
 de thi mon Cong Nghe lop 6 ho ki 2
 obesit y with anaeshesia mcq
 jsf spring hibernate tutorial
 p t joseph s e commerce
 Society: Basics (w MySocLab) read online
 เขียนแบบ SolidWorks
 คณิตศาสตร์ ม4 เรื่องค่าสัมบูรณ์
 แบบยืมครุภัณฑ์
 โปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint คืออะไร
 ค่าควบคุมงานราชการ
 หน้าที่และการทำงานอวัยวะในร่างกาย
 Theos Bernard pdf rapidshare
 แผนการ สอน คณิตศาสตร์ ม 1หลักสูตรปี 51


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0323 sec :: memory: 90.58 KB :: stats