Book86 Archive Page 264

 icrc exam
 วิทยาศาสตร์ คํานวณ
 modelo de placa de obra caixa
 ตรวจผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท2552
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบุรีรัมย์
 แผนการสอนโปรแกรมpowerpoint
 riemenschneider bach
 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
 ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายรับ รายจ่าย
 ตัวอย่าง จดหมาย ปฏิเสธ
 โครงสร้าง และ ส่วนประกอบ ของ เซลล์
 rekcija glagola njemački
 โจทย์คณิตศาสตร์ ป 3
 สพฐ กําแพงเพชร เขต 2
 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
 แบบฟร์อมแบบสอบถาม
 materi anak tk
 หาที่อยู่จากหมายเลขบัตรประชาชน
 การคํานวณโหลดทางไฟฟ้า
 คู่มือการใช้โปรแกรม premiere pro
 แผนคอมป 3
 สํานักข่าวรอยเตอร์
 อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของราชการ
 งานวิจัยปัญหาของผู้สูงอายุ
 โรงเรียนเทคโนอาชีวศึกษาหนองม่วง
 Hani Handoko
 Eon dragoneye reborn PDF
 สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม 6
 ruskin bond books pdf
 de cuong thi dai hoc
 budidaya lobster air tawar pdf
 สถานีตํารวจภูธรนครสวรรค์
 การสอนแก้โจทย์ปัญหา
 เครื่องกล ไฟฟ้า 1
 大学生职业规划书 doc
 keperawatan komunitaS
 tài liệu ôn thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
 jurnal akuntansi manajemen pdf
 rumus rumus excel
 แผนการ จัดการ เรียน รู้ วิชา คอมพิวเตอร์
 karsaklian
 การทํา animation
 ลำดับภาษาอังกฤษ1 100
 กําเนิดลายไทย
 แยกลําสาลี
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 ทฤษฎี posdcorb
 ใบงานคณิตศาสตร์ป 1
 แผนผังโครงสร้าง อบต
 atividades geografia 4ª serie
 FreeRTOS books
 ไอคอนตัวอักษรเอ็ม
 sears e zemansky fisica 1 download
 ปั่นไฟใช้เอง
 course description template
 แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ
 การวาดภาพลายเส้นธรรมชาติ
 วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา
 kurzes diktat
 mcse interview questions and answers pdf download
 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 mathe 4 klasse maßstab
 คู่มือ การ ใช้ งาน microsoft project
 livros primária
 ปลัดอําเภอปากช่อง
 ตัวอย่าง ใบสําคัญจ่าย
 โยงเส้นรูปภาพ
 residencias inteligentes livro
 ปริญญาโทบัญชี รามคําแหง
 แผ่นพับไฟป่า
 โปรแกรม ออกแบบ ปกหนังสือ
 os lusiadas adaptação de rubem braga
 ตัวอย่างโครงการสัมมนาทางการศึกษา
 tout sur les abdominaux pdf
 ตัวอย่างงานวิจัยโรงแรม
 din en 60204 1
 baixar qualquer livro
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
 การตัดกระดาษทำดอกไม้
 รามคําแหง เชียงใหม่ 2553
 tqf บริหารธุรกิจ
 ทักษะ การ คิด เลข เร็ว
 Using the FreeRTOS Real Time Kernel a Practical Guide rapidshare
 มหาลัยที่เปิดรับสมัครตอนนี้
 ข้อสอบกรมการบิน
 accounting principles 9th edition ebook
 ophthalmoscopy tutorial
 การสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
 หน้าที่ของธุรการ
 ผลสอบครูประถม
 ตารางสอบรามคําแหงส่วนกลาง
 สารและสมบัติของสาร ม 4
 EKATO Handbook
 สอนอีลาส
 หนังสือยืมตัวข้าราชการ
 dogger shirley hughes powerpoint
 ภาพสามมิติเคลื่อนไหว
 สถาบันคอมพิวเตอร์รามคําแหง
 formulario de huella ecologica
 เปิดรับสมัครนักศึกษาปี2554
 ตัวอย่าง สํานวน สุภาษิต คํา พังเพย
 regresi berganda
 matematika sma dimensi tiga
 Encyclopedia of materials: Science and technology, 2008
 โครงสร้างหลักสูตร กศน 2544
 ราย ชื่อ สาร เคมี อันตราย
 nech sa deje cokolvek
 แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 Schatzkarte drucken
 engineering electromagnetics hayt 7th edition solutions
 control and instrumentation interview questions
 progress test 2 units 6 10
 alejandra zulima gonzalez duran
 ทํานามบัตรด้วย word 2003
 parecer descritivo jardim
 one man commission report tamilnadu
 access教學網站
 แบบประกันสังคม สปส 1 10
 สักตัวอักษรโรมัน
 the theater experience 11th edition
 นันทโพธิเดช
 pengertian pasar tenaga kerja
 เลขตัวประกอบ
 ネットワーク構成図 例
 คำศัพท์ตัวเลข1 100
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
 ข้อสอบจิตวิทยาครู
 ภาษา อังกฤษ ช่วง ชั้น ที่ 2
 การลบเลข ป 1
 สัปดาห์เป็นภาษาอังกฤษ
 อัตรา เงินเดือน ตาม วุฒิ 2553
 STANAG 2920
 การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
 ujian matematik tahun 4
 elementi di diritto amministrativo pdf
 werner comic pdf
 gambar organ reproduksi wanita
 Hybrid pi CE transistor model
 แบบ ฝึก ทักษะ ก ไก่
 BAIXAR atualidades 2010
 การ สอน วิชา พระพุทธ ศาสนา
 fichas de avaliação 5o ano portugues
 1z0 144 pdf
 รวมสูตร excel 2003
 computer graphics using opengl pdf
 แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของอปท
 รายการหนังสือสํานักพิมพ์ต่างๆ
 pengumuman osn
 หนังสือขอสงวนสิทธิ์
 แบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป
 ค่านิยมวิชาชีพครู
 ข้อสอบการเจริญเติบโตของสัตว์
 งานเอกสารในสํานักงาน
 วิธีการทําปุ๋ยหมักจากใบไม้
 สาระ การ เรียน รู้ ภาษา ไทย ช่วง ชั้น ที่ 3
 การทําคิวซี
 ความปลอดภัยในการทำงานโรงพยาบาล
 แบบฟอร์มคําแถลง
 ภาพวัยทารกถึงวัยผู้ใหญ่
 แผนการสอนการแยกตัวประกอบของพหุนาม
 เทคนิคการสอนอ่าน
 ราคาวัสดุการแพทย์
 หนังสือมอบอํานาจ โอนรถยนต์
 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานราชการ
 โลกและกําเนิดโลก
 แบบประเมินการเรียนภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
 einfache gleichungen arbeitsblätter
 nbr 9191 2002
 plano de acompanhamento 2o ciclo
 apqp procedure
 คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป 3
 ศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 ข้อสอบตัวแทนประกันชีวิต
 แผนการ จัดการ เรียน รู้ การ งาน อาชีพ และ เทคโนโลยี
 วิธีทําตัวหนังสือ photoshop cs3
 การ เย็บ ถาด ใบตอง
 voorbeeld jaarrekening
 freckle juice pdf
 aspiring minds amcat results 2010
 เทคโนโลยีสารสนเทศ filetype doc
 บทนิยามของทรงกรวย
 รูปแบบการนิเทศภายใน
 บริการนักศึกษารามคําแหง
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281
 ต้นจําปี จําปา
 บันทึกข้อความส่งมอบงาน
 ความหมายของ Pixel
 ตัวอย่าง webpage
 การ บริหาร จัดการ คลังสินค้า
 ใบมอบอํานาจ ต่างด้าว
 isyarat tangan orang bisu
 delphi prism ebook
 plan van aanpak evenement voorbeeld
 preguntas examen pmp en español
 ข้อสอบเตรียมทหาร 53
 ภาพตัวอักษรไทยเคลื่อนไหว
 gangguan komunikasi
 หนังสือมอบอํานาจ ดาวน์โหลด
 แนวข้อสอบการพยาบาลผู้สูงอายุ
 รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ตัวอย่างโครงการวิชาบัญชี
 แผนการสอนผู้ป่วย
 โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ ฟิสิกส์
 ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 ข้อสอบภาษาอังกฤษสื่อสาร
 ung dung java cho dien thoai
 geografia na czasie podręcznik pdf
 data protector 6 11 support matrix
 Manual de Condutas Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia
 R A Brealey, S C Myers and F Allen, Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 9th edition, 2008
 ทฤษฎีการประเมินความพึงพอใจ
 picaxe
 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
 บำนาญตกทอด
 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ลดโลกร้อน
 projeto festa junina para maternal
 งาน เหล็ก เสริม คอนกรีต
 งานวิจัยคณิตศาสตร์ ป 3
 รายวิชาพัฒนาอาชีพ
 provas de concursos ceee
 แข่งขันคอมพิวเตอร์
 วิชา การคิดและการตัดสินใจ
 รูปแบบตัวอย่างป้ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 แบบประเมิน ประชุมผู้ปกครอง
 สอบ กพ อุดร
 เลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์
 ulisses maria alberta meneres download livro
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติลพบุรี
 algebra linear exercicios resolvidos pdf
 สมัครสมาชิกข่าวราม
 ตัวอย่างโครงการ ฝึก อบรม พัฒนา บุคลากร
 מבחנים לכיתה ב
 เรื่องของเสี่ยโอ
 ประโยชน์พาวเวอร์พอยท์
 โครงงาน แยกเหรียญ
 kaljenje
 จิตสํานึกคุณภาพ
 รวมสูตรไฟฟ้า
 บทบาทหน้าที่ของครูต่อเด็กปฐมวัย
 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 เลื่อนสอบม ราม
 คำกล่าวรายงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ํา
 ธุรการตํารวจ
 giai he phuong trinh bang matlab
 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 questionnaire on green marketing
 bai tap tinh gia thanh
 สวป ม ราม
 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
 turismo PPT
 mcse 2010 syllabus
 pmt tutorial
 工作证明 英文
 Powerpoint เกษตรผสมผสาน
 bussab pdf
 บัญชีเงินเดือนใหม่ปี53
 analisa karbohidrat
 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
 數位影像處理pdf
 การเขียนแผนการสอนสังคม
 ตัวอย่าง โครงงานคณิตศาสตร์
 askep berduka
 cara membuat arang sekam
 มอดูเลชั่น
 แนวทางแก้ไขปัญหาการเมือง
 แนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า
 การวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม microsoft word 2003
 แบบ ประเมิน โรงเรียน ใน ฝัน
 ใบความรู้งานเกษตร
 แคลคูลัส ปี 1
 โครงร่างรูปหัวใจ
 หลักสูตรท้องถิ่นปฐมวัย
 ตารางสูตรคูณแม่2 24
 pengertian suku bunga
 พื้นหลังลายเสือสีชมพู
 membuat buku tamu dengan dreamweaver
 penjajahan jepang
 แบบฝึกอักษรนํา
 วิธีทำม่านน้ําตก
 ทำน้ำตกจำลอง
 กำหนดการสอนวิชาการงาน
 ตัวอย่าง การ ให้ เหตุผล แบบ นิรนัย
 Quimica ricardo feltre volume 2
 trabalho de estatistica matematica
 ร่างหนังสือเชิญวิทยากร
 โจทย์ ปัญหา หมาย ถึง
 luas permukaan benda putar dan panjang busur
 แบบเพิงหมาแหงน
 สถาบันครอบครัวในสังคมไทย
 การปลูกพืชผักสวนครัว
 การทําสํานวนการสอบสวน
 ตัวอย่างเขียนโครงการก่อสร้างต่างๆ
 มารยาทของการเล่นแบดมินตัน
 พื้นที่รูปสามเหลี่ยมใดๆ
 ตัวอย่างบันทึกประจําวันเป็นภาษาอังกฤษ
 manajemen gudang powerpoint
 งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
 保險業務員題庫下載
 boş fatura örneği indir
 alavancas do corpo humano
 โครงการ ภาษา ไทย วัน ละ คำ
 การ เขียน คำนำ การ ฝึกงาน
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้
 ตัวอย่างใบสต๊อกสินค้า
 cách làm powerpoint khóa luận tốt nghiệp
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
 administração de materiais e recursos patrimoniais
 งานประดิษฐ์จากขวดน้ำ
 program kerja kepala sekolah
 RPP Bimbingan konseling smp
 หาที่อยู่ตามชื่อ
 แนวทางการวัดและประเมินผล51
 หลักสูตร แกน กลาง ภาษา ไทย 2551
 Gramática teoria e exercícios download
 ความหมายและประโยชน์ของpowerpoint
 บทความการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงาน
 การนิเทศในการจัดการศึกษาปฐมวัย
 สูตรคํานวณรอบมอเตอร์
 ตัวอย่างการเขียนอุทธรณ์คดีอาญา
 ผลการทดสอบการประเมินสมรรถนะครู
 เขียนโครงการของบประมาณ
 Reaksi redoks dalam kehidupan sehari hari
 รามคําแหง e book
 สมรรถนะครู ม ต้น
 teknik renang
 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา2554
 คําสั่ง sql เบื้องต้น
 วิธีการตรวจเท้า
 ericsson consono md110 manual
 แบบ ฟอร์ม ใบ เกียรติ บัตร
 ผลสอบครูผู้ช่วย สพท อบ 3
 หลักการHPLC
 วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
 2008 ap environmental science released exam
 การออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุก
 ความแตกต่างสังคมเมือง ชนบท
 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
 powerpoint bảo vệ khóa luận
 國小評量
 แบบทดสอบการปกครองสมัยอยุธยา
 PENILAIAN NON TEST
 download psak terbaru 2009
 งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
 electroquimica ppt
 lymphedema ppt
 diary of a wimpy kid free ebook
 แผนการสอนศิลปะหลักสูตร51
 เรียนครูราชภัฏเชียงราย
 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์
 แนะแนวนักเรียน
 แบบชุดทำงานผ้าไทย
 運輸學
 weber economia e sociedade
 วิธี การ เชื่อม ไฟฟ้า
 modul powerpoint 2007 doc
 การติดตั้งชักโครก
 backtrack 4 tutorial pdf
 วรรณคดีวิจักษ์ ม 3 พระอภัยมณี
 คํานวณปริมาตรทรงกระบอก
 ใบสมัครสอบ กพ 2553
 หลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์
 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
 use a cabeça análise e projeto orientado ao objeto
 การ เขียน เซต แบบ บอก เงื่อนไข
 วิธีการทํา โบรชัวร์
 cost accounting notes
 TSCM40
 แบบห้องแถวสองชั้น
 วิธีตัดกระดาษติดบอร์ด
 โหลดโปรแกรมมายแมป
 siluetas humanas
 3gpp m2m
 convite a filosofia marilena chaui
 國中數學題庫下載
 arbeitsblätter fussball
 หลักสูตรแกนกลางกิจกรรมแนะแนว
 bai tap phan tich thiet ke giai thuat
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ
 exploration routing eigrp skills based assessment answers
 etika dan moral dalam keperawatan
 cseb exams
 ข้าราชการบํานาญ อังกฤษ
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานกราฟิก
 media pembelajaran biologi
 giai thuat sap xep trong pascal
 งานพิเศษรับมาทําที่บ้าน
 การหาพื้นที่
 Aljabar Rendah
 modelo de recibo de mensalidade
 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
 ประกาศ ผล สอบ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ เชียงใหม่
 network programming lab manual
 teknik presentase
 elvira leksinaj
 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม
 doc online lilly fr
 desktop technician interview questions
 benedikt pancur
 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
 วิธีอ่านสระ
 đ thi kinh tế lượng có giải
 การสอนความเรียง
 mt kenya university
 โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ
 exercícios sobre transformações químicas
 รายชื่อนักเรียน
 livro o segredo por tras do segredo gratis
 dos mundos 7th edition ebook
 manual de equipamentos elétricos pdf
 ซีเอ็ดบุ๊ค
 ตัวอย่างเครื่องแบบข้าราชการครู
 artikel penyelesaian sengketa laut
 คู่มือครูเคมีเล่ม4
 เล็กๆไม่ ใหญ่ๆทํา
 การนวดเพื่อสุขภาพ
 ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
 besplatne knjige pdf
 กิดานันท์ มลิทอง 2540
 general chemistry petrucci ebook
 livros sobre erp
 introduction to managerial accounting solutions
 prezentacja beethoven
 cara membuat pola baju download
 ตัวอย่างแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 3
 Signaling System No 7 (SS7 C7): Protocol, Architecture, and Services
 ประวัตินักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย
 panchatantra stories in hindi free download
 směrná účtová osnova 2010
 o diabo veste prada resenha
 ประโยชน์ โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
 bai viet ve ha noi bang tieng anh
 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ptk agama
 คู่มือ microsoft office powerpoint 2007
 เนื้อหาวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 simulador caterpillar
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 TT2206
 สมบัติของสารและการจําแนกสาร
 ศุภชัย ศรีสุชาติ
 human physiology from cells to systems pdf
 risk profile
 มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา
 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียน
 bai tap va loi giai mon nguyen ly ke toan
 ข้อสอบเลขยกกำลังพร้อมเฉลย
 materi microsoft excel
 การ วิเคราะห์ การเมือง ไทย ใน ปัจจุบัน
 montanamo leibig
 estatistica aplicada a segurança do trabalho
 pierre dukan knjiga
 jurnal penelitian evolusi
 tv nézés interneten keresztül
 สํานักพิมพ์บ้านและสวน
 เครื่องหมายยกกําลัง
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
 มหาลัยรามคําแหงวิทยาเขตตรัง
 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 การฝึกพิมพ์สัมผัส
 QCVN 08:2009 BXD
 ความหมายของโฆษณา
 โจทย์ เซต ม 4
 แผนการสอนวิชางานเทคนิคพื้นฐาน
 status gizi dan menarche
 não se esqueça da rosa download
 แบบหลังคา
 ใบลากิจ
 factorial design คือ
 powerpoint präsentation arbeitssicherheit
 guia do pão duro download
 จุดคุ้มทุน break event point
 ruhi books download
 tb naptár 2010 letöltés
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 คําศัพท์พร้อมคำแปล
 obrazac er 1 download
 incoterms 2009 pdf
 วิธีใช้โปรแกรม photoshop cs3
 งานวิจัยชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
 cisa review manual 2010 free download
 แบบฟอร์มกระดาษบันทึกข้อความ
 เฉลย คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 2
 modelo de rescisão no word
 แบบฝึกหัด ป 1
 wk schema excel
 de thi he dieu hanh
 แบบสวนหย่อมหน้าบ้าน
 คํานําของวิชาคอมพิวเตอร์
 sam9x25
 มอบอํานาจโอนบ้าน
 class 2 licence questions
 สํานักบริหารงานกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคม


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0672 sec :: memory: 97.02 KB :: stats