Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 299 | Book86™
Book86 Archive Page 299

 พืชกรรม
 สมนึก ภัททิยธนี 2541
 รับตรงมนเรศวร54
 วิทย์พื้นฐาน ม 4
 โครงการเออรี่รีไทร์ ปีงบประมาณ 2554
 สมัครเรียนป โท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ตารางเรียนวังไกลกังวล 2553
 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ประถม
 วิจัยในชั้นเรียน 5 บทคณิต
 คณะใน มข
 längen umrechnen aufgaben
 baixar manual de um concurseiro
 ประกาศ las
 ฮอมอโลกัสโดมิแนนท์
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 ข้อสอบใบขับขี่ประเภท4
 กำหนดการสอนพละ
 สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด
 พระพุทธศาสนา ม ปลาย
 expressões numericas ppt
 ประกาศผลสอบ สพฐ อุตรดิษฐ์
 งานนำเสนอการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 Higiene sanitasi makanan
 การ วิเคราะห์ กระบวนการ ผลิต
 การจัดการเรียนการสอนในประเทศญี่ปุ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ป 1
 นาฏศิลป์ไทย
 basic inorganic chemistry pdf
 cadastro de clientes EXCEL VBA
 ฟอร์มหลักฐานการรับเงิน
 materiais terrestres suportes de vida
 saddle coil
 หลักการแบ่งอํานาจการปกครอง
 การศึกษาภาวะผู้นําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท
 organizational behavior stephen p robbins ppt
 sannidhi restaurant, pleasanton, ca
 prova de matemática 5º ano
 สังคมไทย+ppt
 struts 2 tutorial ppt
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง+รับปริญญา
 terapi modalitas keperawatan
 guidorizzi volume 3
 studying chess made easy torrent
 ใบยินยอมผ่าตัด
 แบบประเมินaws
 ของแถมนมตราหมี
 วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 grammar ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น
 กราฟของค่าสัมบูรณ์
 อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
 การทําหมวกจากวัสดุเหลือใช้
 คําศัพท์บุคลิกภาพ
 projeto de ensino aprendizagem
 pdf trabalhos
 computing concepts with c++ essentials pdf
 คณิตศาสตร์ ม 2 บทที่ 1
 ความเสี่ยงจากการทำงานในโรงพยาบาล
 international business 7th
 ข้อสอบวิชาภาษาไทย กพ
 ตัวอย่างจดหมายวาระการประชุม
 หนังx จีน
 burning land pdf
 รูปภาพสุขศึกษา
 Biologia Molecular e Evolução matioli download
 LIVROS DE NUTRIÇÃO PARA BAIXAR
 contoh rating scale
 checklist internal audit Iso 9001:2008
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม 6
 ฝึก อ่าน ป 1
 การ วิเคราะห์ ความ แปรปรวน ร่วม
 finanzas corporativas ross 5ta edicion
 รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
 dnevna priprava na pouk
 ยศตํารวจไทย
 capability roadmap template
 การโฮมรูม
 รายชื่อ e mail
 แนวคิดทฤษฎีการคลังท้องถิ่น
 kirigami pattern
 ciência e engenharia de materiais uma introdução pdf
 แบบฝึกหัด เรื่อง มวล อะตอม
 organização e gestão da escola
 ตัวอย่าง ประวัติ ส่วนตัว อังกฤษ
 ใบงานวิชาสุขศึกษา ป 1
 ทฤษฎีจริยธรรมของแบนดูรา
 MPLS PPT
 ingyen erőszak szex
 radiography torrent
 แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2553
 กำหนดการสอนภาษาไทย ม 2
 วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 phan tich thiet ke he thong quan ly tien luong
 ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
 แผนจัดการเรียนรู้ยุวกาชาด
 contoh proposal festival budaya
 รามคําแหง ปริญญาโท 2553 รัฐศาสตร์
 เนื้อหาชีวะ ม ปลาย
 custo caminhão
 กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ม 2
 ตารางสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
 vb trong powerpoint
 ข้อสอบเครือข่ายพยาบาล
 การต่อoverload relay
 geometrijska tijela formule
 Modern Systems Analysis And Design 5TH edition ebook
 sobral e peci
 provas trf4 2010
 bereźnicki dydaktyka kształcenia ogólnego pdf
 ชื่อ บริษัท ภาษา อังกฤษ
 เว็บ พณิชยการราชดําเนิน
 ใบงาน ไกลกังวล
 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ
 ภาพพื้นหลังโทนสีเขียว
 porez na dohodak seminarski rad
 แนวคิดเกี่ยวกับทุน
 design industrial bernd lobach download
 คดีแพ่งที่เป็นข่าว
 orçamento empresarial fabio frezatti
 การหาปริพันธ์สองชั้น
 ตัวอย่างปฏิกิริยารีดอกซ์
 เศษวัสดุเหลือใช้หมายถึง
 ianni regia scarcelli
 persiapan selepas deepavali
 ค้ําประกันบุคคลเข้าทํางาน
 ตัวอย่างการวิจัย
 ข้อสอบนิรนัย
 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวส 3000 1101
 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม 1 3
 ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ
 แผนการสอน Gogo Loves English 5
 สูตรคํานวณต้นทุนการผลิต
 allison abra
 penyebab terjadinya gerak brown
 ความหมาย jd
 tabela preços construção civil
 ukuran penyebaran data
 wk 2010 speelschema poster gratis
 ครูต่อชุมชน
 definicion de enfermedades prevalentes
 biaya semi tetap
 vbscript reference pdf
 แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจword
 ข้อสอบวัฒนธรรมท้องถิ่น
 บทความการศึกษาเด็กปฐมวัย
 ใบกํากับภาษี ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
 การ สอน ภาษา ไทย ระดับ ประถม ศึกษา
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหนังสือราชการ พ ศ 2527
 การเขียนบทความ doc
 งานเมืองทอง พฤษภาคม 53
 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
 74245 bidirectional buffer
 llqp study notes
 an introduction to object oriented programming by timothy budd
 kotler philip administração de marketing
 crne exam book
 textbook of radiographic positioning and related anatomy torrent
 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
 วิชาการ คอม แผนการ สอน คอมพิวเตอร์ ระดับ ประถม
 สํานวนสุภาษิตภาษาฝรั่งเศส
 CHEERLEADERS DREADFUL REUNION
 สุขศึกษาป5
 ข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป
 ht50 ventilator
 วิชาการท่องเที่ยว
 berliner platz testheft download
 บทสรุปผู้บริหารร้านเบเกอรี่
 farejador download
 แบบฝึกหัดอัตราส่วนที่เท่ากัน
 geriatria pdf
 หนังสือพาที ป 1
 การตัดต่อรูปcs3
 www oup elt headway
 biografia de Marilene Chauí
 PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas
 แบบแปลนอาคารพานิชย์
 คําศัพท์ภาษาไทยพื้นฐาน
 ผลการประเมินสรรถนะครู
 steven erikson ebook
 lastenheft beispiel software
 operasi microsoft word
 ตัวอย่างบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
 Data Communications and Networking – Behrouz A Forouzan Third Edition TMH
 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 เรือนจํากลางกรุงเทพ
 แผนการสอนวิชาสุขศึกษา ป 1
 microwave integrated circuits ppt
 black book clinica médica
 ตัวอย่าง Flow Chart
 model pengembangan kurikulum
 hp interview questions net
 windows pour les nuls pdf
 hadi saadat m files
 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป 1
 อบรมผู้ดูแลเด็กกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 แผนการสอนพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงศูนย์อยุธยา
 โปรแกรม pagemaker 7 0
 Accelerated GWT pdf
 เรื่อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 pert ppt
 แผนวิชาพิมพ์ดีด
 ข้อสอบคุรุศาสตร์
 pemeriksaan fisik post partum
 übungen zu satzgegenstand und satzaussage
 Fundamentos da Computação Gráfica
 ผลสอบภาค 2 2552 มสธ
 online filmek magyarul
 สม ศ ประเมิน รอบ 2
 แบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
 优秀答辩ppt
 สถานีตํารวจภูธรภาค 8 สุราษฎร์ธานี
 ตัวอย่างงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
 วิธีสร้างแบบฟอร์ม word
 desenho tecnico arquitetonico
 ฝึกเขียนภาษาอาหรับ
 código de catalogação anglo americano download
 Elternabend für Schulanfänger
 circuitos nilsson descargar
 หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป 1
 คู่มือการใช้โปรแกรม microsoft project 2007
 baixar livro de pernas pro ar
 ขอบข่ายงานงบประมาณโรงเรียน
 algoritmos livros
 เล่นเกมส์ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
 civil and commercial code of thailand
 ชัย ยง ค์ พรหม วงศ์ บรรณานุกรม
 makrobiotička kuharica
 francouzština pro samouky pdf
 a existência da ética
 bioquimica Stryer pdf
 ตําแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรสถานศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
 เครื่องสําอางค์ ดาราใช้
 สื่อมอนเตสซอรี่
 ps503 ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์
 Conspiración Octopus
 ป โท มสธ
 ทํา โบชัวร์
 คณะศึกษาศาสตร์ ม รามคําแหง ขอนแก่น
 ข้อสอบดนตรีไทย ม 2
 ดาวน์โหลดใบสมัคร มสธ 2553
 Bloody Jack pdf
 อัตราค่าปรับงานก่อสร้าง
 สถานีตํารวจภูธรชะอํา
 c interview questions and answers pdf
 เว็บโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
 BPMN Method and Style
 MIPS pipeline vhdl
 malayalam vedas
 แบบฝึกภาษาไทย ม 4
 ขนาดกระเบื้องลอนคู่
 integrated algebra 2 trigonometry topical review book company
 ตารางบันทึกการอ่าน
 คำอธิบายรายวิชา โลกศึกษา
 modul powerpoint
 แบบประเมินพฤติกรรม Rubric
 penelopiad online
 karya ilmiah pertanian
 หนังสือ การ จัด ซื้อ
 survey of accounting solutions
 Trabalho e Capital Monopolista: a degradação do trabalho no século XX
 ACI Committee 201
 toan lop 9
 manual de extjs
 งาน การเงิน และ พัสดุ โรงเรียน
 ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่า ด้วย ค่า ตอบแทน
 photoshop cs3 สอนตัดต่อ
 ccna 4 pdf
 แบบฝึกหัด สมดุล เคมี
 โปรแกรม Math Type
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บรรณานุกรม
 รูปแบบงบการเงินของบริษัทจำกัด
 แผนที่ประเทศไทยแบบ 3 มิติ
 แบบตรวจเครื่องจักร
 dokumen portofolio sertifikasi guru 2010
 provas de aferição 2010 6o ano
 genetic algorithms goldberg
 กําจัดสปายแวร์
 Roger Campione
 ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอน
 next generation abap development pdf
 מאפינס בצל
 บทเรียนสำเร็จรูป ฟิสิกส์
 conto da africa do sul
 ความรู้เกี่ยวกับการคลังการเงินและบัญชี
 รายงานทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวส
 การ ลบ พื้น หลัง ภาพ
 livros de psicologia gratis
 kekurangan multimedia
 rto examination
 วิธีการขึ้นรูปโลหะ
 general chemistry linus pauling pdf
 mathematical analysis pdf
 glazbeni susreti 1 vrste
 planificaciones de ingles
 ศัพท์วิชาการสังคม
 ciuga cesga
 ข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
 layout buku tahunan
 computer organization and design 4th solution manual
 ตารางรับปริญญาจุฬา 2553
 test belbin free
 doa tahajud
 การ สอบ ข้อเท็จจริง ความ รับผิด ทาง ละเมิด
 หนังสือเรียนสุขศึกษา ม 4
 อธิบายรัฐธรรมนูญ
 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 งาน เขียน แบบ ไฟฟ้า
 โปรแกรมกรอบรูปสําเร็จรูป
 dampak pemberian susu formula
 eat pray love ebook torrent pdf
 สมุนไพรย้อมผมดํา
 การคิดบําเหน็จลูกจ้างประจํา
 ตัวอย่างโครงการตัดผม
 ปริญญาโท รามคําแหง 2554
 pelayanan kespro pada PUS
 dante carmine matarazzo
 กํา เนิ ด โลก
 photoshop cs4 เบื้องต้น
 การสื่อสารด้านสุขภาพ
 touchstone testcrafter
 plano de contas aneel 2009
 registro auxiliar de educacion
 C4 5: programs for machine learning ebook
 ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม
 แผนการสอนmicrosoft office powerpoint 2007
 baixar amabis e martho
 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ม ปลาย
 กทจ สุโขทัย
 วงจรเครื่องเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์
 เขียน แบบ ไฟฟ้า 1
 atividades pedagogicas anos iniciais
 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 โรคเมตาบอลิกซินโดรม
 ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 วัสดุศูนย์เด็กเล็ก
 direito previdenciario ppt
 applied statistics and probability for engineers 4th edition solution manual
 monkey business john rolfe pdf
 ordem de serviço de segurança
 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
 conhecimentos especificos sobre serviços gerais
 หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
 instrumentação industrial
 ระบบจำนวนคอมพิวเตอร์
 ข้อสอบสุขศึกษาป 1
 Exploration Routing EIGRP Skills Based Assessment instructor version
 definisi populasi
 ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ศตวรรษที่ 20 และ 21
 ภาพสีในภาพขาวดํา
 matemática discreta uma introdução pdf
 konsep dasar bimbingan di sekolah
 หลักสูตร มนุษยศาสตร์ ราม
 NMTBA Noise Measurement Techniques
 เครื่องสําอาง mac ราคา
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังภาษาอังกฤษ ม 6
 รับสมัครครูอัตราจ้างอุดรธานี 2553
 הבנת הנקרא כיתה ו
 DESCARGAR portadas trabajos word
 หลักการทําบัญชีรายรับรายจ่าย
 บทสวดมนต์+pdf
 megaupload com d La méthode Dukan illustrée
 a história da arte gombrich download
 kuharica download
 Transporte em uma cadeia de suprimento
 村上春樹 1Q84 PDF
 ธรรมชาติ ของ สิ่ง มี ชีวิต ม 4
 LOGOTIPO DE TELESECUNDARIA
 tense ทั้ง 12 pdf
 olivier blanchard macroeconomics answers
 ทฤษฎี การ ปฏิบัติ งาน
 บรรยากาศ องค์การ หมาย ถึง
 คู่มือ การ ใช้ งาน word 2003
 กิจกรรมรักการอ่านอนุบาล
 กรอก ds160
 คู่มือการใช้ coreldraw
 โครงงานวิจัย doc
 karta wydania sprzętu
 beginning java 2 by ivor horton pdf
 การกระจายอํานาจด้านสุขภาพ
 โหลดโปรแกรมออโต้แคท2010
 คู่มือการใช้โปรแกรม moodle
 ingatan jangka panjang
 respostas do livro de matematica aula por aula
 skraćeni loto sistemi
 ทำตัวอักษรกลับด้าน
 ตัวอย่างคํานําโครงงานคณิตศาสตร์
 labwiew
 orgulho e preconceito e zumbis baixar
 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป 1ปี51
 tasm manual
 ของไหลppt
 BAIXAR PLANILHA DE ENTRADA E SAIDA
 สอนเสริม มสธ
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2544
 international business Hill
 cwh test
 steel plant process pdf
 oefenexamens inburgering
 ร้อยกรองเกี่ยวกับการพูด
 กรณฑ์ที่สองของสอง
 วงจร ควบคุม มอเตอร์ สาม เฟส
 การใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
 วงจรไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
 แผนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
 วิไลลักษณ์ ไทยศิริ
 kleppner publicidad pdf
 พัฒนาความรู้ผู้ทําบัญชี
 formato credenciales
 penanganan prolaps tali pusat
 fundamentos de circuitos elétricos download
 การกำหนดอัตราเงินเดือน
 การผลิตสื่อการสอน CAI
 oee planilha
 fundamentals of management essential concepts and applications pdf
 แผนการสอนเรื่องร่างกายของเรา
 ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
 four steps epiphany ebook
 เอกสารทําหนังสือเดินทาง
 มอบอำนาจทั่วไป
 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
 Técnicas redacionais e de linguagem jornalística
 การคํานวณ heat exchanger
 POWER POINT MATEMATIKA SMP KELAS VII
 PRODUÇÃO DE TINTAS
 ผลสอบรามคําแหงภาค1 2552
 loma 330
 برنامج جوال ٥٨٠٠
 ตรวจสอบหนี้ กรอ
 สุขศึกษา และ พลศึกษา ช่วง ชั้น ที่ 3
 slab on grade thickness
 วิธีการหารเลขยกกําลัง
 ตาราง แปลง หน่วย si
 ใบสําคัญรับเงิน doc
 แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 3
 คำศัพท์ทางรัฐศาสตร์
 enrique aramendia muneta
 descargar gratis direccion de marketing de philip kotler
 projeto festa junina copa
 buku psak 2010
 ใบงานวิชาการงาน
 แบบขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชําระค่าไฟฟ้า
 derivadas na administração
 การประกวดผลงานทางวิชาการศิลปะ เมืองทองธานี
 eia rima mineração
 แบบ ป พ 1 9
 ekonomi makro mankiw
 สื่อการสอนภูมิศาสตร์
 relatorio de alunos especiais
 calculus one and several variables tenth edition
 แนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 RESUMO DE TGA
 ผลการเรียนรู้ภาษาไทย ม 1
 แผนการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6
 Rumus tingkat kesukaran soal
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ม 4
 วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ม 1
 ATIVIDADES JUNINAS ESCOLARES
 ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง
 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 prezentacia vesmir
 กฎหมายอาญาภาษาอังกฤษ
 สูตร KR20
 anatomy and physiology saladin 5th edition online
 โครงงานแชมพูสมุนไพร
 หลักสูตร ปวส 2540
 facial bone fracture ppt
 astm d 638 free download
 ebook merise
 เส้นทางไปสําโรง
 download merittrac question papers
 คะแนน เภสัช รังสิต
 modelo de solicitação de visita
 การ ใช้ คอมพิวเตอร์ ใน งาน อุตสาหกรรม
 สอบตํารวจปี 53
 Principles of Physical Cosmology
 planilha controle horas trabalhadas
 as melhores coisas do mundo ASSISTIR ONLINE
 เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ป 5
 เกณฑ์การให้คะแนนรูบิก
 Apostila Teatro Cristão
 baixar teste palografico
 ประกาศผลสอบNTป 5ปี53
 การ สร้าง การ์ตูน เคลื่อนไหว
 แบบประเมินผลงานพนักงานขาย
 วิจัยในชั้นเรียน 5 บทฟิสิกส์
 โปรแกรมphotoshop cs3
 งานสารสนเทศโรงเรียน
 ผลสอบซ่อม1 52รามคําแหง
 direito do ambiente edis milare download
 แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
 boleto em excel
 atividades de profissões
 modelo de prova de conhecimentos
 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 เทียบ เวลา ประเทศ ต่างๆ
 software arquimedes
 แบบฝึกหัดสมการกําลังสองตัวแปรเดียว


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0395 sec :: memory: 93.28 KB :: stats