Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 3438 | Book86™
Book86 Archive Page 3438

 terapi somatik untuk jiwa
 ราคาหนังสือเรียนของกระทรวง แบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
 diagrama spicometrico carrier
 สมัครนิติ รามคำแหง53
 quiz questions and answers from Dereck O Brien
 anemia pasca perdarahan
 fiberglass engineering structural design books
 โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
 pimus 2009 free
 giai bai tap ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh
 crear vpn en packet tracert
 หลักสูตร สาระ เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
 atividade com poesia no berçario
 MOTOROLA 4N26
 membuat absensi menggunakan program VB 6 0
 competencias e habilidades desenvolvidas com ditado
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
 อธิบายโปรเเกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
 persian books pdf
 livro de musculaçãopara mulheres dow
 nov 2007 risk and control strategy answer bpp
 solucionario de quimica general
 proses morfologi bahasa indonesia
 testovi za prijemni fakultet engleski jezik
 Actinomycetes morfologi
 free download + iqra jilid 1 6
 ออกแบบฝาย
 antibodi monoklonal
 quimica la ciencia central brown español pdf
 pengertian saving dlm ilmu ekonomi
 ศูนย์เรียนปวส
 ilmu mantik logika dengan penelitian ilmiah
 แบบสอบถามการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน
 pismeni test iz statistike
 อาหารเสริม (นม) โดยวิธีกรณีพิเศษ
 ความแตกต่างระหว่าง อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม
 multiple choice questions for plant biotech
 รูปแบบนวัตกรรมการคิดวิเคราะห์
 3204 2005ระบบฐานข้อมูล
 daktilografija
 phytochemistry of arachis hypogaea
 2 5產業
 การ เขียน ข่าว วิทยุ กระจายเสียง
 ppt วิทย์ ม2 แบบใหม่
 ปริญญาโทเสาร์ อาทิตย์ 53 ก่อสร้าง
 คู่มือครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ใบงาน ประวัติคอมพิวเตอร์
 download free teacher s manual let s talk 1
 free ebooks of pk nag
 koo menter psoriasis instrument
 numerical optimization suresh chandra free ebook
 zabavni za1 razred osnovne skole
 lernwerkstatt freedownload
 analisis trianggulasi
 free download Kenneth Bailey books
 โครงการสนองมาตรฐาน
 กฏหมายอาชีวอนามัย
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาหลักสูตรและการสอน
 drill ybm
 elementos de maquinas shigley rapidshare
 download oznaka prva pomoć
 pengertian minat menurut suharsimi ari kunto
 organigramme temporisation
 ตัวบงชี้ สภาพอันพึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมิน
 Репродуктивне здоровя ppt
 banrisul ti
 solutions understanding symbolic logic textbook
 bank exam preparation
 สมัครเรียนราชภัฏพิบูร
 baixar livro dennis G Zill equações diferenciais
 indikator indikator status kesehatan wanita
 ใบรับรองแพทย์ เข้ามหาลัย
 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและไม่สร้างสัมพันธภาพ
 transnformacion del lenguaje comun al lenguaje algebraico
 curso a distancia de lubrificação
 เฉลยคณิตศาสตร์ 1 3000 1520
 ผลการประกวดทางวิชาการเด็กพิเศษเมืองทอง
 資訊功能運轉測試
 free download of pratap misra and per enge global positioning system
 ปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อ
 de trac nghiem anh van lop 9 hoc ki 2
 soal uji hipotesis satu rata rata
 ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2544
 RAWLS POLITIČKI LIBERALIZAM ppt
 vogel human genetics free textbook online
 กำหนดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ป 6
 lịch thi vào lớp 10 tỉnh thanh hoá 2010 2011
 e books administração eclesiastica
 download planilha controle de entregas a domicilio
 destination b 2 free download
 R Kimball The Data Warehouse Toolkit
 kegunaan reliabilitas
 PHC
 como implementar el shell de java en interfaz grafica
 bedienung lübeck c30
 free ebook iPhone Application Development For Dummies
 msip standards and indicators
 onlineshop praktikum bericht
 LIVRO DENTE DE LEITE PARA BAIXAR MATERNAL
 สถานีอนามัยโอโล
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาที่สอง
 media pembelajaran olahraga
 แบบทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ป 3
 video, comportamento organizacional
 Báo cáo Slide point
 ใบส่งตัวนักเรียนเข้าเรียน
 Class project high school ECE
 t mir
 แผนที่แผนภูมิ
 วิธีเขียนแผนการสอนแผนการ สอน คณิตศาสตร์ ม 1
 ภาษาไทย เพิ่มเติม ประถม
 hukum newton tentang gravitasi ppt
 แผนหลักสูตรท้องถิ่น
 investicioni fondovi ppt
 งบการเงินในตลาดหลักทรัพย์แบบอังกฤษ
 download exemplo tms
 พรบควบคุมอาคาร
 front db erawan
 kamasutra urdu pdf free
 โหลด โมเดลกระดาษ
 ภาพการ์ตูนคลิปอาร์ต
 ระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการใช้รถราชการ
 Principles of Mathematical Analysis, 3rd Edition, Walter Rudin
 gps applications doc
 arti aplikasi pengolahan data
 9th Mishkin Money Banking and Financial Markets pdf
 tundra+pdf+review
 handboek pa techniek download pdf
 เนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ม 4 หลักสูตร 2551
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกงาน
 landasan Idiil, Konstitusional, Visional, dan Konsepsional
 jurnal promosi kesehatan terebaru pdf
 แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ
 documentation of payroll project, pdf
 holzwerkstoffplatten Flachdach
 ugs nx7 tutorial free
 concrete masonry designers handbook,rapidshare
 http: www energy gov bn symposiumpapers ppt 20p2p1 BSP 20Roger pdf
 ประกวดคัดลายมือภาษาไทย53
 materi kuliah siklus hidup system
 lab oracle 11g advanced PL SQL
 pengawasan organisasi kesehatan
 gambaran pengetahuan ibu tentang mitos kehamilan
 university calculus even problems answers
 electronic devices and circuit by sanjeev gupta
 dimenzioniranje čeličnih konstrukcija po ec3
 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานadobe indesign cs3
 quy hoach dong ly thuyet do thi
 หลักสูตรสถานศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
 book of net syllabus of physics
 太陽能電池瑕疵檢測流程 pdf
 แบบฝึกหัดประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม ๓
 ระเบียบกระทรวงเรื่องสหกรณ์โรงเรียน
 giai cong nghe lop 8
 umts wiley signalling torrent
 New Perspectives on Microsoft Office Access 2007 online
 VALUTAZIONE DEL rischio albergo
 scaricare riviste free
 ekonomski rječnik online
 penelitian tindakan pembelajaran cooperative learning model jigsaw
 model representative agreement pdf
 ASE torrent sybase
 fccs pdf critical care
 eicher tietze reaktionen und synthesen
 ตัวอย่างแผนการสอนคณิตรสาสตร์ป1
 e book struktur data
 ISBN 9 9700018 0 9
 ppt cm cubico
 pusa polytechnic admission 2010
 งานวิจัยโรคเอดส์
 文件下载系统
 free flight booking use case diagram
 คําศัพท์ แบ่งกลุ่ม IELTS
 ปฎิรูปการศึกษา 2553
 robbins organizational behavior prenhall
 download livro de george omura
 รูปดาว
 6 prosedur dalam penetapan saluran distribusi
 otimização de epis
 พลังภาษา
 หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาตร์2553 (2551)
 free ebook twilight series
 Rencana tahunan sekolah dasar
 corporate development dept , tokuyama
 ระเบียบ ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
 de thi li hoc ki 2 khoi 11
 panduan membuat buku di publiser
 de thi hoc sinh gioi toan lop 4 cap quan
 willowbrook school dfd
 การเเบ่งประเภทผู้ป่วย
 antropologia questione
 personal hygien pada anak
 Logistics Management Ballou pdf
 นิทานสองภาษา โกลบอล เอ็ด
 Sams Teach Yourself iPhone Application Development PDF
 วิชาไบโอฟิสิกส์
 hci by wilbert o galitz ppts
 penyimpana pangan hewani
 crane hazards and their prevention
 the moral animal torrent
 แผนการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3
 prosedur bibmbingan
 wishes b2 1 teacher s book
 hubungan keteraturan belajar dengan internet
 NEC UNIVERGE SP 350 Softphone download
 GEOMETRY NETS TEMPLATES
 the programmer s guide to scsi pdf
 คณะที่ราม
 Download gratis do livros ewé
 pemanas induksi pdf
 dislipidemia em mulheres pdf
 ผังฝ่ายบริหารแผนกบัญชี
 cac mon bo
 สมรรณะสำคัญของผู้เรียน
 ดาวโหลดเพลงพิเศษฉลองฟุตบอลโลก 2010
 truong thcs hoang luong bang diem
 เนื้อหาวิชาแผนพัฒนาหลักสูตร
 chemin intergalactique
 endapan+pdf
 เอกสารประกอบการสอนเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น
 secrets and lies digital security in a networked world download megaupload
 downloadable wordless books
 free download ibn e arabi urdu books
 pabx ppt
 alfa naftol adalah
 PROGRAMACIÓN EN 3D CON JAVA 3D download
 diplomado en enseñanza de español como lengua extranjera online
 Bai giang dien tu e_learning mau
 ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กที่ได้รับรางวัล
 เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพครู ปี 2553
 เอกสารประกอบเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
 download do livro Core Java vol 1
 gramática da língua portuguesa conforme acordo ortográfico pasquale cipro neto
 celebracion eucaristica dia de las madres
 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2551
 ประกาศผลlv[พยาบาลตํารวจ 2553
 administração com autoridade
 Sebastian luke pual Gallaher death
 patchwork books free download
 powerpoint prop box
 das vamperl audio download
 flash cs3 básico
 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อม
 工作经历证明 英文版
 Exemplos de declaração de escopo de trabalho
 The Art of Molecular Dynamics Simulation
 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมการงานอาชีพ
 sindrome faccette articolari powerpoint
 projeto higiene e alimentação de 1 a 2 anos
 ผลที่ได้รับจากการฝึกอาชีพทำขนม
 SIMULASI DOSEN PADA MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENDAPATAN NASIONAL PENDAPATAN NASIONAL
 hyderabadi cuisine ebook
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ต่อมไร้ท่อ
 modul pembelajaran penjaskes kelas 8 doc
 computer security classifications
 manual solution book element of electromagnatic
 computer networking, a top down approach featuring the internet 5th pdf
 simular spoofing con packet tracer
 ส่วนประกอบของหลักสูตร51
 การอบรมครูเชี่ยวชาญ
 buy a telescope ppt
 fungsi bagan balok
 ppt data(wholesaler and retailer
 SPEC UGDYMO ISTAIGU FILOSOFIJA
 productos de formacion curso estatal
 contoh populasi dan sampel
 contemporary sports management book
 การทำงานของ PWM
 แผนที่กรมชลประทานส่วนกลาง
 簡報版面 下載
 bai giai kinh te luong doc
 Rakhmat,J 1991 Psikologi Komunikasi
 ccna2 skills exam answers
 hubungan penggunaan sarana air bersih dengan kejadian diare pada balita
 prentice hall of india
 การคิดคะแนนเกรดเฉลี่ย4ภาคเรียน
 david marr computational approach simply
 ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 แบบทดสอบฝึกสมอง
 costi prestazioni sanitarie, lombardia
 dissertation projects+Mtech
 人力資源危機管理ppt
 ตารางเทียบขนาดมอเตอร์ กระแส
 de trac nhiem anh van lop 9 hoc ki 2
 dinamicas para desarrollar competencias en preescolar ppt
 รัตนะ บัวสนธ์ 2543
 betah book
 onde ler livros lesbicos
 voleibol 1000 exercicios Oto Moravia de carvalho download
 hinduja power EIA
 free pdf for 10g interview
 allama iqbal open university mba marketing books
 mesin perontok jagung
 หนังสือ e book วิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสหวิทย์ หลักแกนกลาง2553
 libro tanenbaum sistemas distribuidos
 informatica project sample
 flavius josephus and flavian rome
 organulos citoplasmaticos e suas funçoes
 etica valores moral e virtudes concurso
 scarica simulatore di mezzi di trasporto gratis
 an introduction to econophysics by Stanley and Mantegna
 tu giai cac bai toan lop 9
 ผล การ วิจัย ใน ชั้น เรียนคอมพิวเตอร์ word
 download full book of water supply and sanitary engineering by rangwala
 รายรับ รายจ่ายในครัวเรือน
 วิจัยบทเรียนสำเร็จรูปปัจจุบัน
 manuale haccp pdf per aziende agroalimentari
 straightforward upper intermediate unit test 8
 免疫学概述,ppt
 ลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 qantas case study
 morte e vida de grandes cidades jane jacobs download
 การสร้างงาน+วงล้อ
 cau hoi trac nghiem mon hanh chinh nha nuoc
 Freelancing For Dummies rapidshare
 ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่5จังหวัดสุรินทร์
 การสอนวิชาสุขศึกษา
 error analysis John R Taylor
 ekonomi moneter international
 jenis jenis paku sebagai bioindikator
 an toàn trong phòng thí nghiệm
 genset generators checklist
 iwill ppt
 prinsip kerja gerbang logika not
 ชุดนักศึกษา มหาลัยเกษมบัณฑิต
 masalah internasional yang berhubungan dengan sistem ekonomi internasional
 ircr download
 rti for payment gratuity act 1972
 ส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอ PowerPoint
 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ศิลปะ ชั้น ม 1 3
 แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอัตราส่วน
 Schwalbe, Kathy (2010) Information Technology Project Management 6e
 cara perhitungan harga pokok produksi pdf
 mengelolah konflik
 c p w d estimate format for schedule
 ความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน
 ตัวอย่างสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม) โดยกรณีพิเศษ
 Aufgaben zum Leseverstehen englisch 6 klasse
 sas random forest
 การวัดผลรูบิค
 การสอบgat pat 54
 free download FULL Dynamic: Engineering Mechanics 4th
 contoh sistem akademik dengan vibi 2006
 สูตรคูณ80 100
 livro feitas para durar pdf
 รายละเอียดแผนการพัฒนาการศึกษาเด็กไทย
 sinhala buddhist books download
 GRAFICOS POR COMPUTADOR
 embedded system rajkamal pdf 1st edition
 free balanced scorecard class exercise
 แบบสอบถามความพึงพอใจการศึกษาดูงานนอกสถานที่
 feminist film theory a reader
 sap business one +torrent
 1st year mathematics board question paper
 Equipment qualification +ppt
 วิธีทํา รูปภาพ หลายๆรูป หน้าเดียวกัน
 CSA A23 3 2004
 LEGENDAS CAD DE PILARES
 la propaganda: nueva fuerza politica
 โรงเรียนทหารเสนารักษ์
 annauniversity EC2151 2009 question paper
 honorable rafael A arreola
 produced water reinjection ppt
 de thi tuyen sinh lop 6 cua truong THCS Chu Van An nam 2009
 ตรวจผลสอบมสธ2 52
 elisa + INMUNOHISTOQUIMICA
 การทำแผน 51
 Análise da Performance Bancária 4 A Gestão do Risco na Banca
 mmap free download
 หลักสูตรใหม่วิชาเพิ่มเติมสังคมศึกษา
 revistas informatica pdf
 ตรวจสอบภายใน หลักเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์
 TIPOLOGIAS MINZBERG PPT
 system on a chip verification pdf Rashinkar
 ตัวอย่างเช็คธนาคารกรุงเทพ
 Strengths Perspective in Mental Health (Evidence Based Case Study
 free download Introduction to Neuropsychology
 หนังสือวิชา+static
 ใบงาน สุขศึกษา เรื่องโรคติดต่อ
 micropaleontology biostratigraphy torrent
 Objective type questions in Chemical Engineering Ramprasad
 วิธีเก็บกระบี่กระบองที่ถูกต้อง
 คําอ่านภาษาอังกฤษ 12 เดือน
 tablas tolerancias dimensionales iso
 Grundschule+Die kleine Raupe Nimmersatt
 embedded and real time systems by kvkk prasad
 ôn tóan lớp 5 học kỳ 2
 programming fundamentals de thi
 oracle BI suite torrent
 โหลดVocal Synthesis Software
 marion thornton download solutions
 tunnel engineering handbook free download
 livros de kanban
 แนวข้อสอบกพระดับ3ฟรี
 trafico entre nucleo y citoplasma
 เว็บทําสไล
 gusset plate design spreadsheet
 the strangest man paul dirac pdf
 The Power of Place: Urban Landscapes as Public History
 www tdcferiehuse kvikbook dk
 donwload buku bimbingan konseling
 โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
 nova gramática de portugues 10 classe
 computer system design and architecture heuring
 hasil ukur likert
 enjoyment of music 10th edition pdf
 suporte motor zagi
 TT 62 tncn
 docสาระการงานอาชีพ2551สุราษฎร์ธานี
 de ly lop 11 ky 2
 ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเป็นประธานในพิธี
 mit linear regression
 ตัวอย่างข้อสอบ pat4 มีนาคม
 ผู้ที่ขาดภาวะผู้นำ
 modelo de requisição de material acess
 california fluoroscopy syllabus
 toleransi resiko dalam berwirausaha
 ปัญหา ธุรการ
 สาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ประถม1 6
 ประวัติงานช่างไม้
 สมุดบันทึกความดีผู้บริหารสถานศึกษา กศน
 cach tinh toan gia tri linh kien trong mach dien tu
 netrender with vray+3d max
 websphere tutorial pdf
 edit data pada vb 6 0
 คู่มือ sigmaplot
 pesquisa mercadologica
 คณิตศาสตร์+ดาวน์โหลดฟรี
 รายชื่อนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา มหาลัยราชฏัชเชียงใหม่
 ประกาศผลสอบครุผู้ช่วยอุบลราชธานีเขต 3
 www artikel belajar dan pembelajaran matematika com
 software and hardware interrupts in 8086
 แผนการ สอน บูร ณา การICTระดับประถม
 วิธีคิดกรณฑ์ที่สอง
 powerpoint templates psychiatry
 wm südafrika unterricht
 ตัวอย่าง การ ทบทวน วรรณกรรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 advanced statistics multiple choice problems
 C 2008 Warsztat programisty pdf
 DISPENDE SILLABUS 5 ECDL
 gramatica da lingua portuguesa para baixar
 PELAYANAN MUTU EKSTERNAL
 katalog ICNP
 perubah psikologis dalam kehamilan
 การ จัด ระบบ ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน
 josé santos carvalho filho+torrents
 taylor 714 ce ltd
 calibration philosophy and practice
 diploma ece books
 download 汉语教程 pdf
 pearson education grid computing ppts
 Pdf download ear nose and throat2010
 mwongozo wa kasri ya mwinyi fuad
 matlab spectrum+ppt
 แผนการเรียนของชั้นมัธยมปลาย
 razzismo ppt
 Margarida Maria Lacombe Camargo, Hermeneutica e argumentação
 agama dan hubungan etnik
 bai doc hieu anh 9 HKII
 GPH
 การศึกษาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์
 YOY exports in India ppt
 james kalat torrent
 tim software coreldraw x3
 ลําดับเลขคณิต+วิธีทํา+นิยาม
 principles and practice of marketing 6th edition pdf
 metallography principles and practice
 Cisco ASA: All in One Firewall, IPS, Anti X, and VPN Adaptive Security Appliance (2nd Edition) pdf
 ATIVIDADES+HIGIENE
 แบบใบเสร็จเงินมัดจำ
 malaysia clinick
 collinear holography
 Statistics in Kinesiology + vincent + ebook
 malaylam pdf related to ganoderma
 วิทยาศาสตร์ ป 5อจท
 magazine epub download
 Syllabus of 5th semester B E computer technology in Nagpur university
 แบบข้อสอบประเมินผู้หารโรงเรียน
 esb results 2010
 PHARMEUROPA ENGLISH EDITION
 แผนการสอนวิชาบัญชีชั้นสูง1
 Familiäre Hypercholesterinämie in power point
 leseübungen grundschule
 ocean provinces
 บทสุนทรพจน์ ยาเสพติด
 Principles of Population Genetics pdf
 dante s inferno book pdf
 Análisis de la Producción y las Operaciones Steven Nahmias
 oklahoma guidelines for cheerleading tryouts
 Windows CE 6 0_Run time Comparison doc
 1 so de thi van lop 9 nam hoc 2009 2010
 ngon ngu lap trinh c
 jalan letjen s parman kav 97
 ป โท MBA รามคำแหง วิทยาเขตเชียงใหม่
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้โทรศัพท์
 iso9809 pdf
 전산 복구 대책
 wasser+grundschule+pdf
 resenha do livro o professor reflexivo no brasil
 biology of tik+pdf ppt


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0319 sec :: memory: 89.98 KB :: stats