Book86 Archive Page 378

 บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
 ตัวอย่างบัตร อปพร
 ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 วิธีสอนแบบธรรมชาติ
 ข้อกําหนด gmp สุขลักษณะทั่วไป
 หนังเอ็กดูฟรี
 computer graphics with opengl 3rd edition pdf
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
 alternativna komunikacija
 mau slide design
 ekonomia w jednej lekcji pdf
 ทําแบบทดสอบภาษาไทย ป 5
 digital logic circuit analysis and design pdf
 ทองพูล บัวศรี
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
 แบบ ปพ 1
 teoria de vibraciones con aplicaciones thomson
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ป 6
 abstract reasoning quiz
 contoh halaman judul karya ilmiah
 หนังสือ ดารา นาง แบบ ๆ
 provas saresp 2009
 atkins chimica fisica download
 que es miliarium
 gambar animasi anak
 แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
 wm 2010+unterricht
 tes intelegensi umum
 เฉลยแบบฝึกหัด 1 1 3
 ตัวอย่างการเขียนโครงการการออกกําลังกาย
 as origens do futebol na inglaterra
 makalah judi
 สื่อการสอนpowerpoint 2007
 สมรรถนะพยาบาลขั้นสูง
 ตัวอย่างคํานํารายงานวิชาภาษาไทย
 สอนเกษตร
 hoc toan lop 8 tren mang
 contraloria certificado de antecedentes
 การกำจัดสารเคมี
 ระบบควบคุมมอเตอร์
 química analitica quantitativa vogel
 การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติ
 การเขียนชีวิตประจําวันเป็นภาษาอังกฤษ
 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้ใหญ่วัยทองและผู้สูงอายุ
 handbook of slope stabilisation download
 แบบเตรียมความพร้อมอนุบาล
 dicionário das plantas úteis do brasil download
 servlet 2 4 specification pdf
 ใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน
 psychiatry mcqs for medical students
 ประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
 โรงไฟฟ้าต้นกําลัง
 INVESTIGACION DE OPERACIONES BRONSON
 เนื้อหาคณิตศาสตร์ม 6
 language of chemistry book
 โครงสร้างขององค์กร
 กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 ประวัติกระบี่12ไม้รํา
 ผลการสอบสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ม ปลาย
 ครูmaster teacher
 แผนการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 อํานาจจําแนกแบบสอบถาม
 jane jacobs morte e vida de grandes cidades
 ช่างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 การต่อไฟล์ pdf
 cirugia limpia contaminada
 ข้อสอบครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
 digital electronics interview questions pdf
 TOLERANSI DAN EMPATI SOSIAL
 สํานักข่าวไทยออนไลน์
 การประเมินตนเองของครูผู้สอน
 glumrb standards
 แบบขอรับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
 โปรแกรม แค ต ตา ล็อก
 visual basic 2010 step by step torrent
 แบบเรียนทางไกล
 คู่มือคณิตศาสตร์ ม 3
 afasia ppt
 ระบบความปลอดภัยในโรงงาน
 CAVALCANTI, Paulo João Mendes Fundamentos de Eletrotécnica 20ª ed Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993
 General knowledge on media
 rapidshare für dummies
 pmbok portuguese
 contoh kuesioner skala likert
 สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ตารางสอน โรงเรียน วัง ไกล กังวลปีการศึกษา 2553
 การหาอนุพันธ์และการประยุกต์
 dampak penambangan minyak bumi
 power point listrik dinamis
 วิธีทำเรื่องเซต ม 4
 แฟ้มสะสมผลงาน+คำนำ
 planilha manutenção caminhao
 NABP number
 อังกฤษสถานประกอบการ
 โปรแกรมเก็บข้อมูลผู้ป่วย
 tipologia dos conteúdos
 teoria de vibraciones william thomson
 proposal kegiatan sekolah
 สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 jogo de tratores
 การหาความดัน
 หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย ม 5
 cost accounting a managerial emphasis 13th edition torrent
 สมัครงานครูอัตราจ้างเชียงใหม่ 2553
 contoh diagram berjenjang
 pdf doa tahajud
 đ thi vào cấp 3
 แบบทดสอบนักเรียนอนุบาล
 Eclipse Rich Client Platform 2nd Edition pdf
 การประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดน้ําอัดลม
 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
 แบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครอง
 livro paideia
 fotos leucoplasia oral
 แผนการสอนภาษาอังกฤษอ่านเขียน
 Students 2551
 read charlie bone online
 ทะเบียนบ้านออนไล
 โปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2 0
 download biblia de vendas
 ความ สัมพันธ์ เชิง ฟัง ก์ ชั่ น ระหว่าง ข้อมูล
 zabawy fundamentalne download
 สีชุดครุยรามคําแหง
 plab emqs
 rok chopinowski prezentacja
 ข้อสอบบริหารวิชาการ
 หลักสูตรม 2
 เกม นันทนาการ
 tuyen sinh tran dai nghia
 ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา ม 1
 ความ หมาย ของ การเมือง และ นโยบาย สาธารณะ
 soal ujian penyesuaian ijazah
 การสอนศิลปะ ม 1
 แผนวิทย์ หลักสูตร 51
 din 4751 teil 1
 โปสเตอร์ ประหยัด พลังงาน
 แบบฝึกคณิตศาสตร์ป 6
 BRAVERMAN, H Trabalho e capital monopolista
 artificial intelligence by patterson
 สอบสัมภาษณ์ตํารวจ
 laporan panitia perpisahan
 กรรมการสถานศึกษา กศน
 Software Metrics A Rigorous Practical Approach, ebook
 krause nutrição download
 ระเบียบการกําหนดราคากลาง
 formatos de hoja de vida de los candidatos
 พรบ การศึกษาแห่งชาติพ ศ 2551
 วิธีทําโครงการวิชาชีพ
 dispositivos eletronicos boylestad download
 คิดเลขเร็วป 1
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงลงทะเบียน
 รูปแบบความเรียงชั้นสูง
 ปกหลักสูตร2551
 DE THI ANH VAN HOC KY 2 LOP 6
 AACR2 pdf
 แพทย์แผนไทย ผลสอบ 2553
 Fidic white book download
 นักกีฬาชายถ่ายนู้ด
 โหลดสอนเต้นแอโรบิค
 ทําตัวหนังสือเอง
 แบบฝึกหัดสมบัติของจํานวนนับ ม 1
 powerpoint motywy
 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
 คู่มือซ่อมพัดลม
 บรรณานุกรม กีฬาวอลเลย์บอล
 financial accounting information for decisions 6th edition
 service process ppt
 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร
 CFE Exam Prep Course torrent
 ชื่อท่ารํากระบี่
 แผนการสอนชีววิทยา เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 RCNEI FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL
 การผลิตของเล่นจากเศษวัสดุ
 กิจกรรม CQI
 toan chuyen cap
 แบบฟร์อมใบรับรองแพทย์
 แบบฟอร์ม OT
 ebook bpmn
 aptitude test pdf
 tipos de necessidades
 perimetro, area e volume
 infosys campus connect material
 catálogo disjuntores weg
 hitlers zweites buch
 decisiones financieras pascale
 สูตรการหาพื้นที่ผิวปริซึม
 ปพ 8 หลักสูตร 51
 หลักสูตรแกนกลางคอมพิวเตอร์
 แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง คอมพิวเตอร์
 ข้อสอบสัญลักษณ์
 ประกาศผลสอบครู จ อุบลราชธานี
 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
 ตัวอย่างหลักสูตรชั้นเรียน
 introduction to the thermodynamics of materials solution
 โจทย์คณิตศาสตร์ ปริมาตร
 คู่มือครูประวัติศาสตร์ ม 2
 ตัวอย่างการจัดบอร์ดกิจกรรม
 ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 ท่ารํากระบี่ 12 ท่ารํา
 สํานักพัฒนากิจการนักเรียน
 MEDISOFT VANCOUVER
 tài liệu môn kế toán tài chính
 dicionario etimologico download
 analisis de estructuras mccormac pdf
 sap netweaver architecture ppt
 sach hoc excel
 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
 โหลดโปรแกรมword2003
 Computer Networks by Andrew Tanenbaum, Pearson Education
 1 Ian Sommerville, “Software engineering”, Seventh Edition, Pearson Education Asia, 2007
 ครุยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 แผนซ่อมบํารุงเครื่องจักร
 fungsi mod
 cara menghitung produktivitas
 materi microsoft excel 2007
 แบบฝึกหัด จำนวนนับ
 เพลงประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
 การติดตามดูแลการเจริญเติบโตของตนเอง
 rpp kimia smk x
 เคมี ม 4 สสวท
 เกณฑ์การประกวดศูนย์เด็กเล็กดีเด่น
 ve luu do he thong thong tin ke toan
 pencemaran lingkungan akibat minyak bumi
 มาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ
 เนื้อหาคณิตศาสตร์ม 5เทอม1
 การเขียนแบบพื้นฐาน
 a chair for my mother online
 ผลสอบมหาลัยรามคําแหง2 52
 Modelo de Ficha de Acompanhamento de Estágio
 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
 หลักการบวกลบจํานวนเต็ม
 arqueo de fuentes
 ตัวอย่างหลักสูตรโรงเรียน 2551
 การเลื่อนประจําเดือน
 relatorio de estagio supervisionado pronto de psicologia
 การคํานวณพื้นที่ปูกระเบื้อง
 baixar livro use a cabeça
 ยศ ตํารวจ
 software engineering pressman ppt 6TH edition
 รายวิชาภาษาไทย
 แบบฟอร์มทางบัญชี
 plano operacional
 ความหมาย microsoft word
 คํานวณกําลังมอเตอร์
 แนวทางการดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 solution manual for power electronics muhammad rashid
 core performance torrent
 the leadership challenge pdf rapidshare
 ANTECEDENTES DISCIPLINARIO CONTRALORIA
 หน้าที่พลเมืองม 1
 ภาษาอังกฤษวันวิสาขบูชา
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 โครงการวิทยาศาสตร์
 แผนที่ ราชดําริ
 abc instalaciones electricas industriales pdf
 erőszakos szex ingyen
 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 โควต้าพยาบาล2554
 หางานลําพูน53
 teori perubahan perilaku kesehatan
 โปรแกรมคํานวณอัตราดอกเบี้ย
 电路分析 pdf
 lap trinh visual basic 2008
 ทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 download livros use a cabeça
 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 beckman du 640 manual
 จดหมายนัดประชุมภาษาอังกฤษ
 พื้นหลังโทนดํา
 โหลดโปรแกมทํานามบัตรฟรี
 แม่แบบการจัดการเรียนรู้
 วิธีทําความสะอาดพื้นกระเบื้อง
 โหลด autocad 2002
 การใช้ publisher
 หน่วยการเรียนรู้วิชาดนตรี
 aptana books
 สัญลักษณ์เลขยกกําลัง
 arbeitsblatt gleichungen
 แบบฟอร์มลงทะเบียนมสธ
 norma regulamentadora sesmt
 พฤติกรรมของวัยทอง
 mural para copa do mundo 2010
 แต่งประโยคกิจวัตรประจําวันภาษาอังกฤษ
 đ thi hóa học lớp 8 học kì II
 学校准假证明英文
 สอนทําphotoshop cs4
 modelo rescisão word
 ระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ป 3
 สํานวน สุภาษิต คํา พังเพย รูปภาพ
 ไดอะแกรม ไฟฟ้า
 Frank Van Gilluwe
 flowchart Sistem informasi akademik
 ค่าแรง ปวส
 แนวข้อสอบประกันชีวิต
 โปรแกรมจ่าหน้าซองจดหมาย
 สมัครเรียนวิชาชีพครู 2553
 radiologia odontológica pdf
 สุขศึกษาในสถานพยาบาล
 งานช่างประดิษฐ์
 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ส สว ท
 แผนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงหัวหมาก
 โครงสร้างแผนการสอนคณิตศาสตร์
 แผ่นพับเบาหวานความดัน
 project management a managerial approach 7th edition torrent
 วิชาสุนทรียภาพของชีวิต
 fungsi word
 หลักสูตรท้องถิ่นการปลูกยางพารา
 ฟอร์มใบปะหน้าแฟกซ์
 แนวความคิดการบริหารสมัยใหม่
 โรงเรียนชุมชนบึงบา
 แช่อิ่มกระท้อน
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 apostilas parker
 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม 5
 จิตวิทยาการแนะแนวการศึกษา
 ภาพ สื่อ การ สอน ปฐมวัย
 power Point Pkn SMP
 tài liệu hướng dẫn ôn thi môn tiếng anh
 apostila inventor pdf
 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์อนุบาล
 แบบฝึกหัด family tree
 ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ผัก ผล ไม้
 ใบแต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย
 โรคติดต่อ ppt
 แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป 6 หลักสูตร51
 คู่มือ moodle 1 9 pdf
 programacion en java 2 luis joyanes
 de thi tieu hoc lop 5
 โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
 saunders research onion 2009
 แบบฟอร์มซองจดหมายราชการ
 ระบําประจําชาติ
 Flávio Villaça
 cdc comentado pdf
 พื้นที่ทรงกระบอก
 การจัดทำป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง
 ตัวแก้ไขสมการ word 2003
 หลักสูตรศิลปะช่วงชั้นที่ 1
 exercicios solid edge
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ รามคําแหง
 livro musculos provas e funções
 แผนการ สอน อังกฤษ ป 6
 atls ppt
 powerpointใช้ทำอะไร
 ความยาวสนามตะกร้อ
 ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานราชการ
 หลักสูตร การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์
 azulay dermatologia download
 ประวัติพิมพ์ดีดไทย 1
 http: a4esl org a g html
 anatomia e fisiologia da pele pdf
 ตัวอย่าง การ จ่าหน้า ซอง จดหมาย
 exercicios de logistica resolvidos
 การเล่านิทานประกอบสื่อ
 ตัวอย่างการเขียนบันทึกหลังสอนปฐมวัย
 โปรแกรมทําการ์ตูน 3 มิติ
 เพลง สันทนาการ เกมส์ สําหรับ เข้า ค่าย
 รูปแบบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 การ ทำ ดอกไม้ จาก วัสดุ เหลือใช้
 liza strakhov
 the fun of programming pdf
 Top Tips for CAE pdf
 ก ฮ ดุ๊กดิ๊ก
 ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการ รักษ์ธนบัตรไทย
 ผลการสอบประเมินสมรรถนะครูสุขศึกษา
 macam macam fonts
 EN 60617
 แผน การงาน ม 2
 modul delphi pdf
 ตรวจ สอบ คะแนน nt
 kr21
 มารยาทในการเรียนกระบี่
 matematikos bandomasis egzaminas 2010
 projeto copa 2010 ensino fundamental
 ดาวน์โหลด microsoft access 2003
 รูปภาพ การ์ตูน พยาบาล
 calculo de estrutura metalica
 triage ความหมาย
 ระเบียบค่าทําการนอกเวลาราชการ
 วิธีหาค่า Z score
 texto dissertativo argumentativo
 proposal TIK
 brachial plexus anatomy ppt
 แผนจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม 2
 แบบฟอร์มการเช็คสต็อกสินค้า
 การสร้างฐานข้อมูลด้วย access
 livro sonia lopes pdf
 magische wand powerpoint
 การปูกระเบื้องห้องน้ํา
 แผนการสอนพยาบาล
 กระเป๋าเครื่องสําอางแบรนด์
 humberto serna gerencia estrategica
 mata kuliah kewarganegaraan
 แผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 5
 อักษรตํา
 makalah scanner
 หลักสูตรปฐมวัย46
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาอุดรธานี
 แผนการสอนดิจิตอลเบื้องต้น
 จิตวิทยาการศึกษา+ความหมาย
 งาน วิจัย สุขศึกษา
 ปริศนาคําทายไทย
 วิธี การ ใช้ autocad 2007
 ดาวน์โหลด โปรแกรม microsoft office 2007
 jenis longkang
 atividades juninas para o ensino fundamental
 baixar livros de matematica 6 serie
 บทสวดมนต์แปลทําวัตรเย็น
 lam luan van bang power point
 毕业设计中期检查
 pimondo
 รับสมัครครู เพชรบูรณ์
 อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 แผนการสอนวิชาสังคม ป 1
 serway physics book
 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเสาร์ อาทิตย์
 baixar livro de direito ambiental
 nier siektes
 ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ
 ตัวอย่าง memorandum ภาษาไทย
 DIMENSTEIN, Gilberto O cidadão de papel A infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil
 smith van ness online
 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
 peopleware pdf
 สมัครงานโรงพยาบาลชัยนาท
 programa para factorizar
 teori perilaku kepemimpinan
 protein urin
 เอกสารงานก่อสร้าง
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 ดาวน์โหลด microsoft office language pack 2007 thai
 แผ่นพับยาชุด
 proposal ispa
 ตัวอย่างสื่อปฐมวัย
 จดหมายอบรม
 ป โท รามคําแหงนครศรีธรรมราช
 บทสวดมนต์ ทําวัตรเช้า
 citações sobre estágio
 ปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
 auditing and assurance services 13th edition
 mbti torrent
 planilha de controle de chamados
 payroll system ppt
 โหลด จดหมาย ราชการ
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
 areas funcionais de uma organização
 แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
 รูปท่ารำกระบี่กระบอง
 กอง สุขศึกษา กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ
 เกณฑ์การประเมินสมศ รอบ 3
 หนังสือเรียน ป 6
 презентація power point з української літератури
 สอน sql server 2008
 pemanfaatan gelombang
 การ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย ของ ไทย ใน ปัจจุบัน
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 ppt ระบบสืบพันธุ์
 bien ban tong ket cuoi nam
 cinematica vetorial
 pengertian kopetensi dasar
 บันทึกหลังการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 baixar o livro o segredo por tras do segredo
 คู่มือ การ ใช้ งาน microsoft word 2007
 รายงานตนเอง
 microsoft navision manual
 แบบเขียนเส้นปะ
 สาระ หน้าที่ พลเมือง
 การค้นคว้าอิสระ
 โจทย์การหาเวกเตอร์ลัพธ์
 estatística experimental pdf
 powerpoint การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 lilian cuppari nutrição
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 narkoba ppt
 แบบประเมินความถนัดทางอาชีพ
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 148 ง
 Field Guide to Geometrical Optics
 ผลการสอบ las 2553 ป 5
 analisi tecnica pdf
 ใบงานการใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
 แบบประเมินด้วยรูบริก
 db2 9 for z os database administration certification study guide free download
 ทช2103
 ระบบร่างกาย ม 2
 มารยาทในการอ่าน เขียน
 หลักสูตรปฐมวัย 3 5 ปี
 adam mickiewicz prezentacja power point
 การเขียน work instruction
 แบบทดสอบวัดความสนใจ
 ระเบียบการจ่ายเงินค่าอาหารนอกเวลา
 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน
 แผนผัง ทาง เดิน เอกสาร ระบบ บัญชี
 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการให้เหตุผล
 urdg758 download
 แบบ ทดสอบ อนุกรม เลขคณิต+เฉลย
 microeconomia exercicios resolvidos
 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0472 sec :: memory: 96.64 KB :: stats