Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 416 | Book86™
Book86 Archive Page 416

 ผลการสอบพัฒนาคุณภาพครู
 download do livro hardware na pratica
 ดาวน์โหลดใบสมัคร มสธ
 weygandt accounting principles 9e solutions
 สมรรถนะ5ประการ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 estructuras de datos y métodos algorítmicos
 สอน autoware
 หลักการและเหตุผลการออกกําลังกาย
 民法概要
 ข้อสอบฟังก์ชันลอการิทึม
 ตัวอย่างแผนการสอน ศิลปะ
 ฟิสิกส์ เล่ม 2
 วิชาคณิตศาสตร์ป 6
 บันทึกข้อความจัดซื้อคอมพิวเตอร์
 การโฆษณาสินค้าภาษาอังกฤษ
 kongruente beziehungspflege
 รีโมทควบคุม powerpoint
 ข้อสอบการอนุรักษ์พลังงาน
 kosti ppt
 โหลดโปรแกรมโปโต้ช็อบ
 หลักสูตรสังคม 51
 designing embedded hardware pdf
 โหลดนิทานสำหรับเด็ก
 เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์
 เนื้อหาชีวะ ม 4 เทอม 1
 รูปแบบการทําโปสเตอร์
 Abt s
 แก่นการแสดงนาฏศิลป์
 peran wanita dalam kesehatan reproduksi
 suryadiwansa
 รายวิชาศิลปะไทย
 แนวคิดทางการตลาด
 แนวข้อสอบสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 EDC Salivahana pdf
 assistencia de enfermagem a pacientes graves e agonizantes
 รายงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
 พจนานุกรมไทย 2542
 elektor may 2010 pdf
 headway reading
 livros de vendas em pdf
 klasifikasi industri di indonesia
 rpp pembelajaran ctl
 ความ เที่ยงตรง ของ การ วิจัย
 รายชื่อสอบตํารวจ 2553
 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 應徵信
 masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui
 หลักสูตรสถานศึกษา2551สาระภาษาไทย
 หนังสือ การชุบ
 กําลังรถยนต์
 ประกาศผลสอบนักธรรมเอก
 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบึงบา
 งานเครื่องมือกล1
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 doc
 คําสุภาพทั่วไป
 โปรแกรมพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต2552
 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ราม
 biblia pdf
 มารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
 อบรมการสอนภาษาไทย
 หนังสือรับรองความประพฤติสมัครงาน
 ตารางรามคําแหง
 ชุบ เหล็ก อ่อน
 road safety ppt
 สื่อผสม
 คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 baixar administração da produção slack
 cara pembuatan sepatu
 ที่ใส่ของจากขวดพลาสติก
 guyton doc
 ม ราม เรียนทางไปรษณีย์
 pengambilan keputusan
 advanced accounting hoyle 9th edition pdf
 รับตรง ธรรมศาสตร์ 54
 โปรแกรมทําโปรชัวร์
 แผนภาพ โครงสร้าง โลก
 ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 autocad 2007 3d
 เรียนคณิตศาสตร์ ป 3
 www unieuro it
 การตัดขอบกระดาษติดบอร์ด
 ตัวอย่างคํานํา แฟ้มสะสมผลงาน
 มสธ คณะวิทยาการจัดการ
 5 6 2: Challenge RIP Configuration
 kaczmarczyk badania marketingowe pdf
 คำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ
 clipart กรอบ ลาย ไทย
 การ พัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
 agricultural statistics at a glance 2009 india
 business delegate design pattern in java
 โหลดกรอบรูปภาพ
 ตัวอย่าง โครง งาน คณิตศาสตร์ ม 2
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 beyond freedom and dignity pdf
 มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษา
 ดร เฉลิม ฟักอ่อน
 uet admissions 2010
 que ha aportado mexico a la ciencia
 商用英文書信
 visual studio 2008 c 教學
 ky hieu trong ban ve dien
 แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม 1
 afiches sobre el buen trato
 แบบ ทดสอบ การ คิด วิเคราะห์
 bcom textbook
 fungsi power point
 วิชาชีพครู รามคําแหง 53
 แผนสุขศึกษาเรื่องโรคหัวใจ
 โจทย์ปัญหา เซต ม 4
 Man, Climate and Architecture
 นาฬิกา กี่โมง
 GALLAHUE, David L ; OZMUN, John C Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês,
 รหัสวิชา รามคําแหง
 c++ for everyone
 ระบบคํานวณบําเหน็จบํานาญล่วงหน้า
 中央财政支持地方高校发展专项
 ฝึก ทำ ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา
 มิตตวินทชาดก ราโชวาทชาดก
 claudio vicentino historia geral download
 วิธี การ วิจัย ทาง ธุรกิจ
 Principles of Information Systems pdf
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง
 ตัวอย่างการกรอกประวัติส่วนตัว
 exercícios de noções de probabilidade
 การคำนวณหลังคา
 ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด
 ค่าหนังสือเรียนฟรี 15 ปี2553
 หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ม 2
 ใบงานพื้นที่ผิวและปริมาตร ม 3
 รองเท้าแฟชั่นที่กําลังฮิต
 tekanan hidrostatis
 nelson dacio tomazi iniciacao a sociologia
 แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
 intelligent business teachers book
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่างๆ
 acls pediatric
 โครงการการศึกษานอกสถานที่
 韩国签证在职证明样本
 บัตรข้อสอบระดับประถม
 apley s orthopedics free download
 ขอบระวางคืออะไร
 มหาลัยที่เรียนทางไปรษณีย์
 downloadโปรเสือ
 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
 desa siaga depkes
 แบบประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
 rapidshare Introduction to Instrumentation and Measurements
 รายงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย
 ทฤษฎีระบบของอีสตัน
 การแสดงระบํากฤษดาภินิหาร
 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ3เฟส
 คอมพลีเมนต์ของเซต
 ส่วนประกอบของการวางแผน
 bcsk
 media pembelajaran bahasa inggris untuk smk
 คณะเกษตร กําแพงแสน
 de kiem tra van hoc ki 2 lop 7
 Women, Food, and God pdf
 แผนการสอน กศน หลักสูตรใหม่
 thaiocr
 ทําข้อสอบวิชาสังคม
 การ จัดการ ศึกษา เด็ก ด้อย โอกาส
 แบบสอบถามการตั้งครรภ์วัยรุ่น
 70 680 training kit pdf
 งาน วิจัย ด้าน สุขภาพ
 Outsourcing pdf
 มหาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ
 โปรแกรมตัดต่อ PDF
 การบริหารความสัมพันธ์ชุมชน
 แบบฝึกหัด1 2ข
 นคร พันธุ์ณรงค์ 2538
 heroin diaries book download
 สัญลักษณ์ นิวเมติกส์
 ใบงานการรักษาดุลยภาพของเซลล์
 ปิยะภรณ์ จันทร์มุกดา
 แบบฝึกหัด present
 สพฐ ผลการประเมินสมรรถนะครู
 cpim exam content manual 2010
 esercizi mc kenzie
 หลักสูตรระยะสั้น 2540
 livro squid download
 pengertian kurikulum
 อุปกรณ์ทําเทียนหอม
 pengertian keagenan
 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การบวก
 khutbah jumat terkini
 an introduction to fuzzy logic for practical applications DOWNLOAD
 ldii
 media gambar DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI
 พฤติกรรมในชั้นเรียน
 มท 0808 2 ว 1798
 PROJETOS COPA DO MUNDO
 รูปการ์ตูนเลขาคณิต
 การสร้างชุดกิจกรรม
 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
 ชุดราชการครู
 การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 computer networking kurose solution
 เงื่อนลูกเสือสํารอง
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัว
 สัณฐานโลก
 electric circuit analysis johnson pdf
 de thi tot nghiep tieng anh lop 9 năm 2009
 ข้อสอบ กฎหมาย จราจร
 แบบคําขอโอนย้ายข้าราชการ
 การ วิเคราะห์ ค่า cod
 พัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
 โปรแกรม exelearning
 กระทรวงการคลัง กค 0428 ว 38
 งานบ้าน ม ปลาย
 ข้อสอบเศรษฐกิจชุมชน
 การ เตรียม ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
 soal open office
 แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกไม้ประดับ
 csir net study material life science
 peter abel PDF
 เช็ค เกรด ม รามคำแหง
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม 5
 8 standar nasional pendidikan pdf
 pemberkasan middle digit
 Andhra pradesh fundamental rules
 เอกสารลูกเสือ
 Materi kewiraan
 amdal ppt
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรม
 swathi stories
 เกณฑ์ประเมินภายนอกรอบ3
 powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 dampak negatif ternak
 wie funktioniert ein keyboard
 ตารางแบบจําลองอะตอม
 แผ่นพับโรคอ้วน
 probabilidade e estatistica pdf
 CONTOH SISTEM USULAN
 bermain dan permainan anak
 แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
 ตารางปฏิทิน excel
 โครงร่างฝึกงาน
 แบบเรียนอนุบาล 3
 ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 The Shell Bitumen handbook
 ส่วนประกอบ microsoft office excel 2007
 mcgraw hill instructor code
 microprocessors and microcontrollers question bank
 โครงการกีฬาสี
 อักษรไขว้ คณิตศาสตร์
 macam macam sampling
 กระบวนการบริหาร
 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
 ข้อสอบ วิศวะ
 introduction to data mining by tan steinbach kumar
 on tap hoa lop 10
 เรียนออนไลน์ ม 2
 download livro 3ds Max 9 Pratico E Ilustrado
 sejarah dan perkembangan motherboard
 enterprise 3 student book
 ภาษาอังกฤษ ป 5 เทอม 2
 ฟังเพลงภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
 de hoa lop 9
 ระเบียบค่าอาหารทำการนอกเวลา
 ควบคุมอาคาร พ ศ 2544
 ทฤษฎี การ คิด วิเคราะห์
 ตัวอย่างเงินมัดจำ
 หลักสูตร2521
 čelične rešetkaste konstrukcije
 คณะในมหาลัยรามคําแหง
 Becoming a Technical Leader: An Organic Problem Solving Approach
 components of modern marketing information system
 หลักการพัฒนาตนเอง
 Diccionario de mitología griega y romana pdf
 ข้อสอบวิชาทักษะชีวิต 1
 โจทย์ ปัญหา การ หาร เศษส่วน
 คําสั่งปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 principles practices of banking pdf
 การวิเคราะห์เนื้อหา content analysis
 สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
 ข้อสอบ powerpoint เบื้องต้น
 หัวข้อวิจัยภาษาจีน
 compreensão de textos informativos e argumentativos
 powerpoint quad chart template
 ประกาศผลสอบกองประกอบโรคศิลปะแผนไทยปี53
 คู่มือ arena simulation
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293 2551
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 de thi trac nghiem windows
 คำอธิบายรายวิชาง43101
 pohon cepat tumbuh
 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป 6
 สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ป 1
 ตัวอย่าง JD JS
 การต้อนรับลูกค้าภาษาอังกฤษ
 response surface methodology books
 macam macam software komputer
 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
 การประชาสัมพันธ์ ppt
 โปรแกรมpublisher 2007
 การพัฒนาจิตสำนึก
 ทฤษฎีสวัสดิการสังคม
 ตัวอย่างแบบบันทึกการดื่มนม
 มาตรฐานห้องผ่าตัด
 strategi organisasi
 งานวิจัย กศน
 หนัง นิตยสาร นวล นาง
 แบบฟอร์มการตรวจสอบสินค้า
 dc01 am
 แผนการสอนภาษาอังกฤษ my world
 วันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายภาษาอังกฤษ
 ตําบลในอําเภอเมืองขอนแก่น
 analisis matematico hasser descargar
 แบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 สร้าง แบบ และ ตัด เย็บ เสื้อผ้า เด็ก
 ทฤษฎี ทาง เศรษฐศาสตร์
 jurnal tentang motivasi
 ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 Analysis Of Electric Machinery Paul C Krause
 atestados para imprimir
 บัตรข้อสอบภาษาอังกฤษ กศน
 wady i zalety transportu lotniczego
 mcq on Quantum Mechanics
 ใส่ลายน้ํา pdf
 pracownia fizyczna szydłowski pdf
 แบบคำของบประมาณ
 แบบสำรวจประวัตินักเรียน
 หัวข้องานวิจัยการตลาด
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
 FORMATO A4 DWG
 คําสุภาษิตภาษาอังกฤษ
 serology pdf
 short stories for intermediate level
 โครงงานวิจัยการศึกษา
 เทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
 การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 ทําเนียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 การใช้บันไดพาด
 คุณภาพน้ำ+pdf
 วิธี การ ทำงาน วิจัย
 สรุปผลการวิจัยอย่างง่าย
 banco de dados distribuidos pdf
 anemia balita
 cac de thi truong nguyen tri phuong hue
 roy blake sistemas electrónicos de comunicaciones
 cara mengedit tulisan pada pdf
 พื้นหลังลายเรียบๆ
 แผนการสอนหลักการตลาดเบื้องต้น
 ตัวอย่างโครงงานระดับประถม
 ฝึกเขียนตัวหนังสือสวย
 prethodna studija opravdanosti
 กลยุทธ์ การ ประชาสัมพันธ์
 Advanced Test In C AND Embedded System Programming
 ครูบรรณารักษ์
 ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม
 ประโยชน์ ของ กีฬา แชร์ บอล
 ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมPowerPoint
 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะครูวิทย์
 vertical integration คือ
 Formula dan fungsi excel 2007
 serafina pennestri
 dspace control desk tutorial
 มสธ วิชาชีพครู 2553
 advanced microprocessors and peripherals torrent
 lehninger principles of biochemistry 5th edition ebook
 pembelajaran matematika sma
 เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
 perkembangan muhammadiyah
 รูปนักเรียนโรงเรียน
 understanding business test bank
 revista visão juridica download
 ตาราง durbin watson
 วิธีทำคำอุปสรรค
 indian current affairs pdf
 วาสิฏฐี สุพรรณ
 cissp powerpoint
 free online sidney sheldon novels
 wwww fooxy com
 ตัวอย่างการขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ
 pengertian problem solving
 นาฎศิลป์อนงค์นาฎ
 pune university engineering syllabus te
 soal dan jawaban matematika ekonomi
 แสงและการเกิดภาพ ม 2
 ทฤษฎีจํานวน ม 4
 he phuong trinh cramer
 การเรียนกายภาพบําบัด
 Diktat TIK SMP
 rtos concepts pdf
 fisico quimica feltre
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์
 triangulos del cuello pdf
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
 oreda handbook
 ตัวอักษรเขียนใหญ่ภาษาอังกฤษ
 เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน คำอ่าน
 manual autocad romana
 สํานักคอมพิวเตอร์ ม ทักษิณ
 ประกาศ ผล สอบ ม ส ธ 2 2552
 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 sanextel
 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
 costeo directo
 agua 5o ano
 murray manual of clinical microbiology rapidshare
 วิสัยทัศน์คณิต
 financial management by gitman free download
 พฤติกรรมนิยม
 ครูอัตราจ้างอุดร
 โหลดนิทาน
 การทําเพลงคาราโอเกะ
 cemal karaata
 de thi lop 4 mon toan
 แผนการสอนอจท
 Nunnally (1978)
 roadside design guide 2002
 การแก้ไขปัญหาการเมืองในปัจจุบัน
 คำ ที่ มี ตัว การันต์ สะกด
 sap project systems ppt
 แบบฟอร์มนิเทศภายใน
 tecnicas basicas de redação download
 metodologia científica na era da informática download
 บรรณานุกรม วอลเลย์บอล
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
 โรงพยาบาลรามคําแหง ตรวจสุขภาพ
 อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาปี 53
 สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
 อบรม อาชีพ ฟรี 2553
 Alicerces da Física
 แบบฟร์อมแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
 การจัดทำแผนความเสี่ยง
 englesko bosanski rjecnik free download
 חשבון לכיתה ה
 ภาษา ไทย ป 2
 นักปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 projeto pedagogico copa do mundo atividades
 โครงสร้างรายวิชาพิมพ์ดีด
 ส่วนประกอบของหน้าจอmicrosoft powerpoint
 วิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างปลอดภัย
 งานวิจัยด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
 การสอนดนตรี ม 1
 assembly language for intel based computers 6th edition
 ระบบสารสนเทศสำนักงานคืออะไร
 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ปี 2553
 ดาวน์โหลดโปรแกรม macromedia Authorware 7 0
 ผลงานวิจัยอนุบาล
 bài tập lớn môn uml
 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ ศ 2551
 design para quem não é designer pdf
 PSAK No 10
 สอนโปรแกรม Excel 2003
 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 โจทย์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม 3
 วิธี การ ติด ตั้ง moodle
 คณิตศาสตร์ ป 4 หลักสูตร 51
 fungsi simbol flowchart
 office grammar and spelling test
 รายชื่อตํารวจภาค3
 six sigma project
 การนำนโยบายเรียนฟรีไปปฏิบัติ
 เรียน ป บัณฑิต วิชาชีพ ครู
 miller microeconomia pdf
 วันกําลังสํารอง
 planilha de entrada e saida de materiais
 ITM UNIVERSE LOGO
 งานประดิษฐ์จากไม้
 2010 unix naptár
 saree designs books
 การสื่อสาร วิชาภาษาไทย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
 ระเบียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
 halliday resnick fisika
 EBOOK CELULAR TOUCH
 passive vježbe
 หลักสูตร ปฐมวัย พ ศ 2546
 ทักษะ การ ใช้ ภาษา
 ฟิสิกส์ ม 4+pdf
 คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ป 3
 contoh penulisan metode penelitian
 ทฤษฎีของ Bandura
 de thi hoa lop 8 hoc ki 2 nam 2010
 มาตรฐาน การ เรียน รู้ ปฐมวัย
 ตัวอย่างปกนวตกรรม
 ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจ
 โปรแกรมเคมี
 crane doc
 โหลดโปรแกรม microsoft office publisher 2003
 基本電路學
 ระบบคลังสินค้า
 de tot nghiep toan lop 9
 โครงการพัฒนาการศึกษา
 สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.0594 sec :: memory: 94.06 KB :: stats