Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 416 | Book86™
Book86 Archive Page 416

 สมรรถนะ5ประการ
 ประโยชน์ ของ กีฬา แชร์ บอล
 การแก้ไขปัญหาการเมืองในปัจจุบัน
 อุปกรณ์ทําเทียนหอม
 แบบประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรม
 งานประดิษฐ์จากไม้
 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 เงื่อนลูกเสือสํารอง
 การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 atestados para imprimir
 estructuras de datos y métodos algorítmicos
 assembly language for intel based computers 6th edition
 ข้อสอบวิชาทักษะชีวิต 1
 ค่าหนังสือเรียนฟรี 15 ปี2553
 probabilidade e estatistica pdf
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 doc
 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
 ระบบสารสนเทศสำนักงานคืออะไร
 โครงร่างฝึกงาน
 prethodna studija opravdanosti
 กลยุทธ์ การ ประชาสัมพันธ์
 หนังสือ การชุบ
 มหาลัยที่เรียนทางไปรษณีย์
 แบบฟร์อมแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
 ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 การวิเคราะห์เนื้อหา content analysis
 ตัวอย่าง JD JS
 คอมพลีเมนต์ของเซต
 ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด
 business delegate design pattern in java
 c++ for everyone
 อักษรไขว้ คณิตศาสตร์
 rapidshare Introduction to Instrumentation and Measurements
 รหัสวิชา รามคําแหง
 thaiocr
 ฟังเพลงภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
 afiches sobre el buen trato
 cemal karaata
 สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
 macam macam sampling
 หลักสูตร ปฐมวัย พ ศ 2546
 beyond freedom and dignity pdf
 The Shell Bitumen handbook
 autocad 2007 3d
 การ พัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
 elektor may 2010 pdf
 โหลดนิทาน
 基本電路學
 งานวิจัยด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
 crane doc
 ตัวอักษรเขียนใหญ่ภาษาอังกฤษ
 กระทรวงการคลัง กค 0428 ว 38
 ฝึกเขียนตัวหนังสือสวย
 saree designs books
 ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หัวข้อวิจัยภาษาจีน
 ข้อสอบ powerpoint เบื้องต้น
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ครูอัตราจ้างอุดร
 แผนสุขศึกษาเรื่องโรคหัวใจ
 คู่มือ arena simulation
 PROJETOS COPA DO MUNDO
 มหาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 costeo directo
 คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ป 3
 ทฤษฎีจํานวน ม 4
 sap project systems ppt
 jurnal tentang motivasi
 สื่อผสม
 sanextel
 โปรแกรม exelearning
 เช็ค เกรด ม รามคำแหง
 claudio vicentino historia geral download
 สรุปผลการวิจัยอย่างง่าย
 visual studio 2008 c 教學
 พจนานุกรมไทย 2542
 โครงงานวิจัยการศึกษา
 ตัวอย่างแบบบันทึกการดื่มนม
 ITM UNIVERSE LOGO
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบึงบา
 คำ ที่ มี ตัว การันต์ สะกด
 รายงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
 khutbah jumat terkini
 ใส่ลายน้ํา pdf
 klasifikasi industri di indonesia
 การ เตรียม ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ป 1
 เรียนออนไลน์ ม 2
 metodologia científica na era da informática download
 สอน autoware
 soal dan jawaban matematika ekonomi
 revista visão juridica download
 การ จัดการ ศึกษา เด็ก ด้อย โอกาส
 อบรมการสอนภาษาไทย
 kosti ppt
 งานเครื่องมือกล1
 ดาวน์โหลดโปรแกรม macromedia Authorware 7 0
 มสธ คณะวิทยาการจัดการ
 contoh penulisan metode penelitian
 fisico quimica feltre
 แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
 FORMATO A4 DWG
 ระบบคํานวณบําเหน็จบํานาญล่วงหน้า
 tecnicas basicas de redação download
 wwww fooxy com
 มท 0808 2 ว 1798
 การ วิเคราะห์ ค่า cod
 wie funktioniert ein keyboard
 ภาษาอังกฤษ ป 5 เทอม 2
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่างๆ
 ระเบียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
 ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม
 คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 สพฐ ผลการประเมินสมรรถนะครู
 office grammar and spelling test
 โหลดโปรแกรม microsoft office publisher 2003
 free online sidney sheldon novels
 แบบฝึกหัด present
 รายชื่อสอบตํารวจ 2553
 หลักสูตรระยะสั้น 2540
 short stories for intermediate level
 de tot nghiep toan lop 9
 ความ เที่ยงตรง ของ การ วิจัย
 การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 วิธีทำคำอุปสรรค
 โครงการกีฬาสี
 Formula dan fungsi excel 2007
 Principles of Information Systems pdf
 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ ศ 2551
 เรียนคณิตศาสตร์ ป 3
 ใบงานพื้นที่ผิวและปริมาตร ม 3
 โจทย์ปัญหา เซต ม 4
 ทฤษฎีสวัสดิการสังคม
 EDC Salivahana pdf
 รายงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย
 แนวข้อสอบสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 mcgraw hill instructor code
 ข้อสอบฟังก์ชันลอการิทึม
 triangulos del cuello pdf
 de thi lop 4 mon toan
 ที่ใส่ของจากขวดพลาสติก
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัว
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
 planilha de entrada e saida de materiais
 แบบฟอร์มนิเทศภายใน
 รูปการ์ตูนเลขาคณิต
 ส่วนประกอบของการวางแผน
 Alicerces da Física
 การตัดขอบกระดาษติดบอร์ด
 บรรณานุกรม วอลเลย์บอล
 งานบ้าน ม ปลาย
 ตัวอย่างคํานํา แฟ้มสะสมผลงาน
 intelligent business teachers book
 รับตรง ธรรมศาสตร์ 54
 中央财政支持地方高校发展专项
 wady i zalety transportu lotniczego
 คำอธิบายรายวิชาง43101
 pembelajaran matematika sma
 โปรแกรมpublisher 2007
 ฟิสิกส์ เล่ม 2
 มิตตวินทชาดก ราโชวาทชาดก
 compreensão de textos informativos e argumentativos
 โปรแกรมตัดต่อ PDF
 การโฆษณาสินค้าภาษาอังกฤษ
 kongruente beziehungspflege
 ผลการสอบพัฒนาคุณภาพครู
 แบบฝึกหัด1 2ข
 คําสั่งปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 โครงการการศึกษานอกสถานที่
 ประกาศ ผล สอบ ม ส ธ 2 2552
 ชุบ เหล็ก อ่อน
 การพัฒนาจิตสำนึก
 มารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
 แผนการสอนภาษาอังกฤษ my world
 อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาปี 53
 que ha aportado mexico a la ciencia
 แบบเรียนอนุบาล 3
 หลักสูตร2521
 Becoming a Technical Leader: An Organic Problem Solving Approach
 ชุดราชการครู
 media pembelajaran bahasa inggris untuk smk
 แนวคิดทางการตลาด
 ระบบคลังสินค้า
 download do livro hardware na pratica
 passive vježbe
 cara mengedit tulisan pada pdf
 การบริหารความสัมพันธ์ชุมชน
 agricultural statistics at a glance 2009 india
 introduction to data mining by tan steinbach kumar
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
 民法概要
 lehninger principles of biochemistry 5th edition ebook
 peran wanita dalam kesehatan reproduksi
 cac de thi truong nguyen tri phuong hue
 นคร พันธุ์ณรงค์ 2538
 kaczmarczyk badania marketingowe pdf
 หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ม 2
 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ3เฟส
 Advanced Test In C AND Embedded System Programming
 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
 heroin diaries book download
 วิสัยทัศน์คณิต
 dampak negatif ternak
 manual autocad romana
 acls pediatric
 uet admissions 2010
 แผนการสอนอจท
 เกณฑ์ประเมินภายนอกรอบ3
 rtos concepts pdf
 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์
 แผนการสอนหลักการตลาดเบื้องต้น
 รายวิชาศิลปะไทย
 ดาวน์โหลดใบสมัคร มสธ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 วิธี การ ติด ตั้ง moodle
 livro squid download
 advanced microprocessors and peripherals torrent
 ตารางแบบจําลองอะตอม
 การทําเพลงคาราโอเกะ
 esercizi mc kenzie
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 รายชื่อตํารวจภาค3
 Outsourcing pdf
 ขอบระวางคืออะไร
 vertical integration คือ
 70 680 training kit pdf
 วิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างปลอดภัย
 งาน วิจัย ด้าน สุขภาพ
 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 exercícios de noções de probabilidade
 de thi hoa lop 8 hoc ki 2 nam 2010
 Materi kewiraan
 peter abel PDF
 โรงพยาบาลรามคําแหง ตรวจสุขภาพ
 ฝึก ทำ ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา
 ldii
 ทฤษฎี ทาง เศรษฐศาสตร์
 商用英文書信
 ตัวอย่างการขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ
 โปรแกรมพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต2552
 suryadiwansa
 bài tập lớn môn uml
 rpp pembelajaran ctl
 พฤติกรรมในชั้นเรียน
 โหลดโปรแกรมโปโต้ช็อบ
 pengertian problem solving
 สอนโปรแกรม Excel 2003
 GALLAHUE, David L ; OZMUN, John C Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês,
 การเรียนกายภาพบําบัด
 เทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
 สร้าง แบบ และ ตัด เย็บ เสื้อผ้า เด็ก
 fungsi simbol flowchart
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 สัญลักษณ์ นิวเมติกส์
 roadside design guide 2002
 ตัวอย่างเงินมัดจำ
 แสงและการเกิดภาพ ม 2
 แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
 นาฬิกา กี่โมง
 2010 unix naptár
 ส่วนประกอบ microsoft office excel 2007
 กําลังรถยนต์
 คณะในมหาลัยรามคําแหง
 Nunnally (1978)
 โครงการพัฒนาการศึกษา
 อบรม อาชีพ ฟรี 2553
 สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
 8 standar nasional pendidikan pdf
 pemberkasan middle digit
 นักปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
 electric circuit analysis johnson pdf
 แบบคําขอโอนย้ายข้าราชการ
 pengambilan keputusan
 serafina pennestri
 designing embedded hardware pdf
 de hoa lop 9
 วิชาคณิตศาสตร์ป 6
 การสร้างชุดกิจกรรม
 agua 5o ano
 คําสุภาษิตภาษาอังกฤษ
 สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
 an introduction to fuzzy logic for practical applications DOWNLOAD
 ควบคุมอาคาร พ ศ 2544
 Analysis Of Electric Machinery Paul C Krause
 ตารางปฏิทิน excel
 แบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 ใบงานการรักษาดุลยภาพของเซลล์
 คณิตศาสตร์ ป 4 หลักสูตร 51
 แผ่นพับโรคอ้วน
 de kiem tra van hoc ki 2 lop 7
 แบบสำรวจประวัตินักเรียน
 ม ราม เรียนทางไปรษณีย์
 perkembangan muhammadiyah
 dc01 am
 advanced accounting hoyle 9th edition pdf
 โปรแกรมเคมี
 response surface methodology books
 พื้นหลังลายเรียบๆ
 analisis matematico hasser descargar
 on tap hoa lop 10
 principles practices of banking pdf
 ดร เฉลิม ฟักอ่อน
 ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจ
 projeto pedagogico copa do mundo atividades
 การประชาสัมพันธ์ ppt
 โหลดกรอบรูปภาพ
 ครูบรรณารักษ์
 headway reading
 ตารางรามคําแหง
 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
 การคำนวณหลังคา
 應徵信
 ทําข้อสอบวิชาสังคม
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์
 โจทย์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม 3
 วันกําลังสํารอง
 banco de dados distribuidos pdf
 ข้อสอบการอนุรักษ์พลังงาน
 นาฎศิลป์อนงค์นาฎ
 cissp powerpoint
 fungsi power point
 EBOOK CELULAR TOUCH
 ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 ฟิสิกส์ ม 4+pdf
 ข้อสอบ วิศวะ
 ตัวอย่าง โครง งาน คณิตศาสตร์ ม 2
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง
 Diktat TIK SMP
 แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกไม้ประดับ
 powerpoint quad chart template
 รูปนักเรียนโรงเรียน
 mcq on Quantum Mechanics
 โครงสร้างรายวิชาพิมพ์ดีด
 soal open office
 วาสิฏฐี สุพรรณ
 韩国签证在职证明样本
 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ปี 2553
 ตัวอย่างปกนวตกรรม
 clipart กรอบ ลาย ไทย
 sejarah dan perkembangan motherboard
 pohon cepat tumbuh
 รีโมทควบคุม powerpoint
 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะครูวิทย์
 ภาษา ไทย ป 2
 bcsk
 csir net study material life science
 ปิยะภรณ์ จันทร์มุกดา
 oreda handbook
 ky hieu trong ban ve dien
 understanding business test bank
 swathi stories
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
 งานวิจัย กศน
 เนื้อหาชีวะ ม 4 เทอม 1
 tekanan hidrostatis
 บันทึกข้อความจัดซื้อคอมพิวเตอร์
 anemia balita
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน คำอ่าน
 englesko bosanski rjecnik free download
 baixar administração da produção slack
 แก่นการแสดงนาฏศิลป์
 Diccionario de mitología griega y romana pdf
 amdal ppt
 เรียน ป บัณฑิต วิชาชีพ ครู
 การนำนโยบายเรียนฟรีไปปฏิบัติ
 ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ
 ทําเนียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 macam macam software komputer
 คำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ
 คุณภาพน้ำ+pdf
 แบบคำของบประมาณ
 halliday resnick fisika
 roy blake sistemas electrónicos de comunicaciones
 ส่วนประกอบของหน้าจอmicrosoft powerpoint
 วิชาชีพครู รามคําแหง 53
 แบบสอบถามการตั้งครรภ์วัยรุ่น
 de thi tot nghiep tieng anh lop 9 năm 2009
 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 พฤติกรรมนิยม
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม 5
 www unieuro it
 download livro 3ds Max 9 Pratico E Ilustrado
 Abt s
 การสื่อสาร วิชาภาษาไทย
 ประกาศผลสอบกองประกอบโรคศิลปะแผนไทยปี53
 โปรแกรมทําโปรชัวร์
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293 2551
 สัณฐานโลก
 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การบวก
 חשבון לכיתה ה
 ตําบลในอําเภอเมืองขอนแก่น
 5 6 2: Challenge RIP Configuration
 design para quem não é designer pdf
 pengertian kurikulum
 bermain dan permainan anak
 ระเบียบค่าอาหารทำการนอกเวลา
 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
 การจัดทำแผนความเสี่ยง
 โจทย์ ปัญหา การ หาร เศษส่วน
 ผลงานวิจัยอนุบาล
 มสธ วิชาชีพครู 2553
 หนัง นิตยสาร นวล นาง
 dspace control desk tutorial
 Women, Food, and God pdf
 ทักษะ การ ใช้ ภาษา
 รูปแบบการทําโปสเตอร์
 ประกาศผลสอบนักธรรมเอก
 แผนการสอน กศน หลักสูตรใหม่
 ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมPowerPoint
 มาตรฐาน การ เรียน รู้ ปฐมวัย
 bcom textbook
 computer networking kurose solution
 การแสดงระบํากฤษดาภินิหาร
 แผนภาพ โครงสร้าง โลก
 biblia pdf
 indian current affairs pdf
 media gambar DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI
 čelične rešetkaste konstrukcije
 บัตรข้อสอบภาษาอังกฤษ กศน
 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายภาษาอังกฤษ
 road safety ppt
 การใช้บันไดพาด
 components of modern marketing information system
 หลักการพัฒนาตนเอง
 ทฤษฎีระบบของอีสตัน
 pengertian keagenan
 ตัวอย่างแผนการสอน ศิลปะ
 desa siaga depkes
 downloadโปรเสือ
 ทฤษฎี การ คิด วิเคราะห์
 nelson dacio tomazi iniciacao a sociologia
 วิธี การ ทำงาน วิจัย
 masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui
 วิธี การ วิจัย ทาง ธุรกิจ
 six sigma project
 cara pembuatan sepatu
 แบบ ทดสอบ การ คิด วิเคราะห์
 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ราม
 ตัวอย่างโครงงานระดับประถม
 ตัวอย่างการกรอกประวัติส่วนตัว
 financial management by gitman free download
 pracownia fizyczna szydłowski pdf
 CONTOH SISTEM USULAN
 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
 คณะเกษตร กําแพงแสน
 serology pdf
 apley s orthopedics free download
 assistencia de enfermagem a pacientes graves e agonizantes
 เอกสารลูกเสือ
 pune university engineering syllabus te
 คําสุภาพทั่วไป
 murray manual of clinical microbiology rapidshare
 รองเท้าแฟชั่นที่กําลังฮิต
 มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษา
 strategi organisasi
 ข้อสอบเศรษฐกิจชุมชน
 de thi trac nghiem windows
 แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม 1
 microprocessors and microcontrollers question bank
 มาตรฐานห้องผ่าตัด
 weygandt accounting principles 9e solutions
 หลักสูตรสถานศึกษา2551สาระภาษาไทย
 enterprise 3 student book
 สํานักคอมพิวเตอร์ ม ทักษิณ
 cpim exam content manual 2010
 livros de vendas em pdf
 แบบฟอร์มการตรวจสอบสินค้า
 เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์
 โหลดนิทานสำหรับเด็ก
 การต้อนรับลูกค้าภาษาอังกฤษ
 พัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
 he phuong trinh cramer
 PSAK No 10
 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป 6
 สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
 ข้อสอบ กฎหมาย จราจร
 Andhra pradesh fundamental rules
 หนังสือรับรองความประพฤติสมัครงาน
 วันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 guyton doc
 miller microeconomia pdf
 หลักสูตรสังคม 51
 Man, Climate and Architecture
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์
 บัตรข้อสอบระดับประถม
 หลักการและเหตุผลการออกกําลังกาย
 การสอนดนตรี ม 1
 หัวข้องานวิจัยการตลาด
 กระบวนการบริหาร
 ทฤษฎีของ Bandura
 powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 ตาราง durbin watson
 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.2845 sec :: memory: 94.02 KB :: stats