Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 416 | Book86™
Book86 Archive Page 416

 รูปนักเรียนโรงเรียน
 มารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
 ทักษะ การ ใช้ ภาษา
 tecnicas basicas de redação download
 ปิยะภรณ์ จันทร์มุกดา
 แบบฟร์อมแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
 8 standar nasional pendidikan pdf
 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์
 นคร พันธุ์ณรงค์ 2538
 ที่ใส่ของจากขวดพลาสติก
 Analysis Of Electric Machinery Paul C Krause
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
 cac de thi truong nguyen tri phuong hue
 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 indian current affairs pdf
 ประกาศผลสอบนักธรรมเอก
 ตัวอย่างเงินมัดจำ
 חשבון לכיתה ה
 Nunnally (1978)
 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
 วันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โจทย์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม 3
 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 rtos concepts pdf
 งานวิจัย กศน
 amdal ppt
 csir net study material life science
 passive vježbe
 พฤติกรรมในชั้นเรียน
 หนัง นิตยสาร นวล นาง
 ส่วนประกอบของการวางแผน
 เกณฑ์ประเมินภายนอกรอบ3
 ระเบียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
 แผ่นพับโรคอ้วน
 โปรแกรมพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต2552
 แผนการสอนภาษาอังกฤษ my world
 ผลงานวิจัยอนุบาล
 วิชาชีพครู รามคําแหง 53
 ชุดราชการครู
 แบบฟอร์มการตรวจสอบสินค้า
 wady i zalety transportu lotniczego
 claudio vicentino historia geral download
 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะครูวิทย์
 dc01 am
 mcq on Quantum Mechanics
 baixar administração da produção slack
 การสอนดนตรี ม 1
 ฝึกเขียนตัวหนังสือสวย
 fungsi simbol flowchart
 uet admissions 2010
 financial management by gitman free download
 manual autocad romana
 ส่วนประกอบของหน้าจอmicrosoft powerpoint
 รายวิชาศิลปะไทย
 ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 Outsourcing pdf
 wie funktioniert ein keyboard
 livros de vendas em pdf
 ครูบรรณารักษ์
 มาตรฐาน การ เรียน รู้ ปฐมวัย
 แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม 1
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
 media pembelajaran bahasa inggris untuk smk
 bermain dan permainan anak
 ระบบคํานวณบําเหน็จบํานาญล่วงหน้า
 weygandt accounting principles 9e solutions
 Materi kewiraan
 ผลการสอบพัฒนาคุณภาพครู
 基本電路學
 headway reading
 fungsi power point
 on tap hoa lop 10
 การต้อนรับลูกค้าภาษาอังกฤษ
 metodologia científica na era da informática download
 รายชื่อตํารวจภาค3
 อุปกรณ์ทําเทียนหอม
 ใบงานการรักษาดุลยภาพของเซลล์
 ตัวอย่างแบบบันทึกการดื่มนม
 čelične rešetkaste konstrukcije
 สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
 หัวข้องานวิจัยการตลาด
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 งานเครื่องมือกล1
 เรียนคณิตศาสตร์ ป 3
 แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
 เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์
 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
 acls pediatric
 การ จัดการ ศึกษา เด็ก ด้อย โอกาส
 ข้อสอบเศรษฐกิจชุมชน
 ควบคุมอาคาร พ ศ 2544
 คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ป 3
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 computer networking kurose solution
 suryadiwansa
 5 6 2: Challenge RIP Configuration
 agua 5o ano
 อบรม อาชีพ ฟรี 2553
 free online sidney sheldon novels
 download livro 3ds Max 9 Pratico E Ilustrado
 ขอบระวางคืออะไร
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์
 de tot nghiep toan lop 9
 คำอธิบายรายวิชาง43101
 การนำนโยบายเรียนฟรีไปปฏิบัติ
 six sigma project
 roy blake sistemas electrónicos de comunicaciones
 ตัวอย่างการกรอกประวัติส่วนตัว
 ฝึก ทำ ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา
 Man, Climate and Architecture
 ตัวอย่าง JD JS
 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป 6
 โครงงานวิจัยการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 dampak negatif ternak
 โหลดนิทาน
 PROJETOS COPA DO MUNDO
 compreensão de textos informativos e argumentativos
 ระบบสารสนเทศสำนักงานคืออะไร
 ครูอัตราจ้างอุดร
 exercícios de noções de probabilidade
 แบบสอบถามการตั้งครรภ์วัยรุ่น
 บรรณานุกรม วอลเลย์บอล
 ตารางรามคําแหง
 สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
 ข้อสอบ กฎหมาย จราจร
 ระเบียบค่าอาหารทำการนอกเวลา
 ข้อสอบ วิศวะ
 estructuras de datos y métodos algorítmicos
 saree designs books
 murray manual of clinical microbiology rapidshare
 ตัวอย่าง โครง งาน คณิตศาสตร์ ม 2
 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 visual studio 2008 c 教學
 Principles of Information Systems pdf
 การ พัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
 ม ราม เรียนทางไปรษณีย์
 biblia pdf
 desa siaga depkes
 โครงสร้างรายวิชาพิมพ์ดีด
 oreda handbook
 หนังสือ การชุบ
 แบบฟอร์มนิเทศภายใน
 ky hieu trong ban ve dien
 vertical integration คือ
 韩国签证在职证明样本
 คําสุภาพทั่วไป
 โหลดกรอบรูปภาพ
 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
 ทฤษฎีระบบของอีสตัน
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293 2551
 ตัวอย่างการขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ
 kaczmarczyk badania marketingowe pdf
 downloadโปรเสือ
 คําสั่งปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ข้อสอบวิชาทักษะชีวิต 1
 พื้นหลังลายเรียบๆ
 นักปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
 คณะในมหาลัยรามคําแหง
 สํานักคอมพิวเตอร์ ม ทักษิณ
 principles practices of banking pdf
 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายภาษาอังกฤษ
 c++ for everyone
 an introduction to fuzzy logic for practical applications DOWNLOAD
 โหลดโปรแกรมโปโต้ช็อบ
 ITM UNIVERSE LOGO
 เนื้อหาชีวะ ม 4 เทอม 1
 การคำนวณหลังคา
 anemia balita
 รูปแบบการทําโปสเตอร์
 swathi stories
 เรียน ป บัณฑิต วิชาชีพ ครู
 ภาษาอังกฤษ ป 5 เทอม 2
 planilha de entrada e saida de materiais
 การจัดทำแผนความเสี่ยง
 มหาลัยที่เรียนทางไปรษณีย์
 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
 โครงการพัฒนาการศึกษา
 วิธี การ ติด ตั้ง moodle
 นาฬิกา กี่โมง
 jurnal tentang motivasi
 พฤติกรรมนิยม
 สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
 office grammar and spelling test
 สพฐ ผลการประเมินสมรรถนะครู
 de hoa lop 9
 การวิเคราะห์เนื้อหา content analysis
 esercizi mc kenzie
 แบบ ทดสอบ การ คิด วิเคราะห์
 หลักสูตรระยะสั้น 2540
 แนวคิดทางการตลาด
 ตัวอย่างแผนการสอน ศิลปะ
 ดาวน์โหลดใบสมัคร มสธ
 วิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างปลอดภัย
 guyton doc
 งานประดิษฐ์จากไม้
 pemberkasan middle digit
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 โรงพยาบาลรามคําแหง ตรวจสุขภาพ
 cissp powerpoint
 โปรแกรมเคมี
 rpp pembelajaran ctl
 lehninger principles of biochemistry 5th edition ebook
 การแก้ไขปัญหาการเมืองในปัจจุบัน
 หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ม 2
 เทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
 serology pdf
 ตัวอย่างปกนวตกรรม
 Advanced Test In C AND Embedded System Programming
 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
 afiches sobre el buen trato
 nelson dacio tomazi iniciacao a sociologia
 banco de dados distribuidos pdf
 พจนานุกรมไทย 2542
 analisis matematico hasser descargar
 road safety ppt
 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การบวก
 sap project systems ppt
 โปรแกรม exelearning
 de thi tot nghiep tieng anh lop 9 năm 2009
 clipart กรอบ ลาย ไทย
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม 5
 soal dan jawaban matematika ekonomi
 de thi trac nghiem windows
 โครงร่างฝึกงาน
 應徵信
 macam macam software komputer
 บัตรข้อสอบภาษาอังกฤษ กศน
 วาสิฏฐี สุพรรณ
 ดร เฉลิม ฟักอ่อน
 รับตรง ธรรมศาสตร์ 54
 อักษรไขว้ คณิตศาสตร์
 แผนภาพ โครงสร้าง โลก
 dspace control desk tutorial
 ทฤษฎีสวัสดิการสังคม
 ประกาศผลสอบกองประกอบโรคศิลปะแผนไทยปี53
 understanding business test bank
 มหาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 การประชาสัมพันธ์ ppt
 การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 สรุปผลการวิจัยอย่างง่าย
 การตัดขอบกระดาษติดบอร์ด
 electric circuit analysis johnson pdf
 ตารางแบบจําลองอะตอม
 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ ศ 2551
 short stories for intermediate level
 khutbah jumat terkini
 Abt s
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรม
 ส่วนประกอบ microsoft office excel 2007
 heroin diaries book download
 การแสดงระบํากฤษดาภินิหาร
 เอกสารลูกเสือ
 ตัวอย่างคํานํา แฟ้มสะสมผลงาน
 kongruente beziehungspflege
 ตัวอักษรเขียนใหญ่ภาษาอังกฤษ
 โปรแกรมตัดต่อ PDF
 ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจ
 design para quem não é designer pdf
 bài tập lớn môn uml
 การบริหารความสัมพันธ์ชุมชน
 ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 ใส่ลายน้ํา pdf
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
 halliday resnick fisika
 แบบฝึกหัด1 2ข
 แบบคําขอโอนย้ายข้าราชการ
 การสร้างชุดกิจกรรม
 ความ เที่ยงตรง ของ การ วิจัย
 มสธ วิชาชีพครู 2553
 สอน autoware
 ประกาศ ผล สอบ ม ส ธ 2 2552
 กลยุทธ์ การ ประชาสัมพันธ์
 วิธีทำคำอุปสรรค
 ตารางปฏิทิน excel
 แบบเรียนอนุบาล 3
 วิสัยทัศน์คณิต
 วิธี การ ทำงาน วิจัย
 โครงการการศึกษานอกสถานที่
 cemal karaata
 โจทย์ ปัญหา การ หาร เศษส่วน
 atestados para imprimir
 projeto pedagogico copa do mundo atividades
 pohon cepat tumbuh
 การทําเพลงคาราโอเกะ
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง
 อบรมการสอนภาษาไทย
 คําสุภาษิตภาษาอังกฤษ
 ค่าหนังสือเรียนฟรี 15 ปี2553
 pembelajaran matematika sma
 มาตรฐานห้องผ่าตัด
 beyond freedom and dignity pdf
 serafina pennestri
 คู่มือ arena simulation
 pengertian kurikulum
 intelligent business teachers book
 งานวิจัยด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
 มสธ คณะวิทยาการจัดการ
 แนวข้อสอบสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
 ระบบคลังสินค้า
 แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกไม้ประดับ
 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ราม
 งาน วิจัย ด้าน สุขภาพ
 ชุบ เหล็ก อ่อน
 wwww fooxy com
 โปรแกรมpublisher 2007
 autocad 2007 3d
 peran wanita dalam kesehatan reproduksi
 microprocessors and microcontrollers question bank
 คณะเกษตร กําแพงแสน
 คณิตศาสตร์ ป 4 หลักสูตร 51
 รายชื่อสอบตํารวจ 2553
 masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui
 มท 0808 2 ว 1798
 ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม
 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 คำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ
 probabilidade e estatistica pdf
 หนังสือรับรองความประพฤติสมัครงาน
 revista visão juridica download
 miller microeconomia pdf
 mcgraw hill instructor code
 pune university engineering syllabus te
 แบบสำรวจประวัตินักเรียน
 costeo directo
 Diccionario de mitología griega y romana pdf
 โหลดโปรแกรม microsoft office publisher 2003
 หลักสูตร2521
 หลักการและเหตุผลการออกกําลังกาย
 โจทย์ปัญหา เซต ม 4
 หัวข้อวิจัยภาษาจีน
 กระบวนการบริหาร
 แสงและการเกิดภาพ ม 2
 contoh penulisan metode penelitian
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัว
 peter abel PDF
 The Shell Bitumen handbook
 มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษา
 livro squid download
 การเรียนกายภาพบําบัด
 apley s orthopedics free download
 มิตตวินทชาดก ราโชวาทชาดก
 ตาราง durbin watson
 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ3เฟส
 บันทึกข้อความจัดซื้อคอมพิวเตอร์
 ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 สื่อผสม
 Becoming a Technical Leader: An Organic Problem Solving Approach
 kosti ppt
 โครงการกีฬาสี
 FORMATO A4 DWG
 pengertian problem solving
 klasifikasi industri di indonesia
 การ เตรียม ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
 70 680 training kit pdf
 tekanan hidrostatis
 ฟังเพลงภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
 แก่นการแสดงนาฏศิลป์
 ทฤษฎี การ คิด วิเคราะห์
 triangulos del cuello pdf
 EDC Salivahana pdf
 กําลังรถยนต์
 ตัวอย่างโครงงานระดับประถม
 Diktat TIK SMP
 soal open office
 englesko bosanski rjecnik free download
 ประโยชน์ ของ กีฬา แชร์ บอล
 แบบคำของบประมาณ
 รูปการ์ตูนเลขาคณิต
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 การใช้บันไดพาด
 การ วิเคราะห์ ค่า cod
 บัตรข้อสอบระดับประถม
 ภาษา ไทย ป 2
 he phuong trinh cramer
 แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
 中央财政支持地方高校发展专项
 de thi hoa lop 8 hoc ki 2 nam 2010
 โปรแกรมทําโปรชัวร์
 media gambar DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI
 民法概要
 สร้าง แบบ และ ตัด เย็บ เสื้อผ้า เด็ก
 enterprise 3 student book
 response surface methodology books
 เงื่อนลูกเสือสํารอง
 pengambilan keputusan
 pengertian keagenan
 introduction to data mining by tan steinbach kumar
 การจัดการอุตสาหกรรม
 ทฤษฎีของ Bandura
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 doc
 ทําเนียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ข้อสอบการอนุรักษ์พลังงาน
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่างๆ
 powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 assembly language for intel based computers 6th edition
 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ปี 2553
 de kiem tra van hoc ki 2 lop 7
 ฟิสิกส์ ม 4+pdf
 รีโมทควบคุม powerpoint
 ทฤษฎี ทาง เศรษฐศาสตร์
 fisico quimica feltre
 roadside design guide 2002
 การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 2010 unix naptár
 agricultural statistics at a glance 2009 india
 www unieuro it
 sejarah dan perkembangan motherboard
 สอนโปรแกรม Excel 2003
 วันกําลังสํารอง
 thaiocr
 เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน คำอ่าน
 รายงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย
 Andhra pradesh fundamental rules
 สมรรถนะ5ประการ
 GALLAHUE, David L ; OZMUN, John C Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês,
 แผนการสอน กศน หลักสูตรใหม่
 ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมPowerPoint
 ใบงานพื้นที่ผิวและปริมาตร ม 3
 ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด
 ข้อสอบ powerpoint เบื้องต้น
 EBOOK CELULAR TOUCH
 sanextel
 rapidshare Introduction to Instrumentation and Measurements
 components of modern marketing information system
 โหลดนิทานสำหรับเด็ก
 designing embedded hardware pdf
 ทําข้อสอบวิชาสังคม
 powerpoint quad chart template
 หลักสูตรสถานศึกษา2551สาระภาษาไทย
 ฟิสิกส์ เล่ม 2
 advanced microprocessors and peripherals torrent
 รายงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
 PSAK No 10
 macam macam sampling
 คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 assistencia de enfermagem a pacientes graves e agonizantes
 cara mengedit tulisan pada pdf
 CONTOH SISTEM USULAN
 perkembangan muhammadiyah
 แบบประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
 prethodna studija opravdanosti
 de thi lop 4 mon toan
 Alicerces da Física
 รองเท้าแฟชั่นที่กําลังฮิต
 bcom textbook
 พัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
 cpim exam content manual 2010
 การพัฒนาจิตสำนึก
 เรียนออนไลน์ ม 2
 หลักสูตรสังคม 51
 crane doc
 การสื่อสาร วิชาภาษาไทย
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์
 ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ
 สัณฐานโลก
 คุณภาพน้ำ+pdf
 Formula dan fungsi excel 2007
 ldii
 คอมพลีเมนต์ของเซต
 ข้อสอบฟังก์ชันลอการิทึม
 download do livro hardware na pratica
 bcsk
 สัญลักษณ์ นิวเมติกส์
 แบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 แบบฝึกหัด present
 que ha aportado mexico a la ciencia
 商用英文書信
 เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
 หลักการพัฒนาตนเอง
 กระทรวงการคลัง กค 0428 ว 38
 ทฤษฎีจํานวน ม 4
 อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาปี 53
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบึงบา
 สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
 advanced accounting hoyle 9th edition pdf
 Women, Food, and God pdf
 แผนการสอนหลักการตลาดเบื้องต้น
 เช็ค เกรด ม รามคำแหง
 รหัสวิชา รามคําแหง
 หลักสูตร ปฐมวัย พ ศ 2546
 วิชาคณิตศาสตร์ป 6
 แผนสุขศึกษาเรื่องโรคหัวใจ
 งานบ้าน ม ปลาย
 ตําบลในอําเภอเมืองขอนแก่น
 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ป 1
 strategi organisasi
 elektor may 2010 pdf
 pracownia fizyczna szydłowski pdf
 business delegate design pattern in java
 แผนการสอนอจท
 นาฎศิลป์อนงค์นาฎ
 ดาวน์โหลดโปรแกรม macromedia Authorware 7 0
 การโฆษณาสินค้าภาษาอังกฤษ
 คำ ที่ มี ตัว การันต์ สะกด
 cara pembuatan sepatu
 วิธี การ วิจัย ทาง ธุรกิจ


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.2608 sec :: memory: 94.05 KB :: stats