Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 416 | Book86™
Book86 Archive Page 416

 autocad 2007 3d
 sap project systems ppt
 ส่วนประกอบของการวางแผน
 c++ for everyone
 dspace control desk tutorial
 PSAK No 10
 macam macam sampling
 design para quem não é designer pdf
 חשבון לכיתה ה
 livros de vendas em pdf
 headway reading
 หนัง นิตยสาร นวล นาง
 clipart กรอบ ลาย ไทย
 suryadiwansa
 peter abel PDF
 de kiem tra van hoc ki 2 lop 7
 ตัวอักษรเขียนใหญ่ภาษาอังกฤษ
 ฟังเพลงภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
 ระบบสารสนเทศสำนักงานคืออะไร
 หนังสือรับรองความประพฤติสมัครงาน
 70 680 training kit pdf
 แผนการสอน กศน หลักสูตรใหม่
 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
 พจนานุกรมไทย 2542
 masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui
 perkembangan muhammadiyah
 มสธ คณะวิทยาการจัดการ
 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ราม
 การแก้ไขปัญหาการเมืองในปัจจุบัน
 การ เตรียม ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ
 ตัวอย่าง โครง งาน คณิตศาสตร์ ม 2
 strategi organisasi
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์
 แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
 รายวิชาศิลปะไทย
 การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 สอน autoware
 čelične rešetkaste konstrukcije
 เกณฑ์ประเมินภายนอกรอบ3
 ตัวอย่าง JD JS
 ทําเนียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 หลักสูตรสังคม 51
 swathi stories
 pengambilan keputusan
 dc01 am
 คณะเกษตร กําแพงแสน
 โครงร่างฝึกงาน
 เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
 analisis matematico hasser descargar
 韩国签证在职证明样本
 สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
 แผนภาพ โครงสร้าง โลก
 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายภาษาอังกฤษ
 รหัสวิชา รามคําแหง
 ตัวอย่างการกรอกประวัติส่วนตัว
 cara mengedit tulisan pada pdf
 wie funktioniert ein keyboard
 คอมพลีเมนต์ของเซต
 ควบคุมอาคาร พ ศ 2544
 โปรแกรมตัดต่อ PDF
 intelligent business teachers book
 assistencia de enfermagem a pacientes graves e agonizantes
 tekanan hidrostatis
 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ป 1
 แบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 ทฤษฎีของ Bandura
 on tap hoa lop 10
 สมรรถนะ5ประการ
 an introduction to fuzzy logic for practical applications DOWNLOAD
 free online sidney sheldon novels
 ระบบคํานวณบําเหน็จบํานาญล่วงหน้า
 การต้อนรับลูกค้าภาษาอังกฤษ
 triangulos del cuello pdf
 Materi kewiraan
 วันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 นาฬิกา กี่โมง
 คําสุภาษิตภาษาอังกฤษ
 ทฤษฎีระบบของอีสตัน
 ระเบียบการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
 การนำนโยบายเรียนฟรีไปปฏิบัติ
 media pembelajaran bahasa inggris untuk smk
 fisico quimica feltre
 วิชาชีพครู รามคําแหง 53
 ตัวอย่างการขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ
 การสร้างชุดกิจกรรม
 โปรแกรมพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต2552
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบึงบา
 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 ชุบ เหล็ก อ่อน
 แบบฝึกหัด present
 แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกไม้ประดับ
 กระทรวงการคลัง กค 0428 ว 38
 ระบบคลังสินค้า
 EBOOK CELULAR TOUCH
 roy blake sistemas electrónicos de comunicaciones
 อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาปี 53
 แผนการสอนหลักการตลาดเบื้องต้น
 fungsi simbol flowchart
 bcsk
 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
 Analysis Of Electric Machinery Paul C Krause
 costeo directo
 ky hieu trong ban ve dien
 中央财政支持地方高校发展专项
 มท 0808 2 ว 1798
 de hoa lop 9
 rpp pembelajaran ctl
 FORMATO A4 DWG
 รีโมทควบคุม powerpoint
 แนวข้อสอบสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 ม ราม เรียนทางไปรษณีย์
 components of modern marketing information system
 商用英文書信
 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การบวก
 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ปี 2553
 designing embedded hardware pdf
 Advanced Test In C AND Embedded System Programming
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่างๆ
 應徵信
 ประกาศผลสอบกองประกอบโรคศิลปะแผนไทยปี53
 Nunnally (1978)
 เช็ค เกรด ม รามคำแหง
 พฤติกรรมในชั้นเรียน
 peran wanita dalam kesehatan reproduksi
 passive vježbe
 banco de dados distribuidos pdf
 Women, Food, and God pdf
 computer networking kurose solution
 bài tập lớn môn uml
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 โปรแกรมpublisher 2007
 ldii
 นาฎศิลป์อนงค์นาฎ
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง
 The Shell Bitumen handbook
 mcq on Quantum Mechanics
 เรียนออนไลน์ ม 2
 มหาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 agua 5o ano
 esercizi mc kenzie
 คำ ที่ มี ตัว การันต์ สะกด
 บรรณานุกรม วอลเลย์บอล
 jurnal tentang motivasi
 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์
 beyond freedom and dignity pdf
 anemia balita
 ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด
 road safety ppt
 claudio vicentino historia geral download
 ข้อสอบ กฎหมาย จราจร
 อบรม อาชีพ ฟรี 2553
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัว
 หลักสูตรสถานศึกษา2551สาระภาษาไทย
 สอนโปรแกรม Excel 2003
 แผนสุขศึกษาเรื่องโรคหัวใจ
 รายงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
 คู่มือ arena simulation
 cissp powerpoint
 เรียน ป บัณฑิต วิชาชีพ ครู
 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 สพฐ ผลการประเมินสมรรถนะครู
 แบบฟร์อมแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
 วิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสอย่างปลอดภัย
 หัวข้องานวิจัยการตลาด
 que ha aportado mexico a la ciencia
 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
 ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือ การชุบ
 คำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
 pengertian keagenan
 รูปแบบการทําโปสเตอร์
 แบบฟอร์มการตรวจสอบสินค้า
 พื้นหลังลายเรียบๆ
 soal open office
 de tot nghiep toan lop 9
 ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 2010 unix naptár
 โหลดนิทานสำหรับเด็ก
 ข้อสอบการอนุรักษ์พลังงาน
 ดาวน์โหลดใบสมัคร มสธ
 การจัดการอุตสาหกรรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 รับตรง ธรรมศาสตร์ 54
 ใส่ลายน้ํา pdf
 wady i zalety transportu lotniczego
 manual autocad romana
 ข้อสอบ วิศวะ
 การบริหารความสัมพันธ์ชุมชน
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293 2551
 คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 บัตรข้อสอบระดับประถม
 โครงงานวิจัยการศึกษา
 รายชื่อตํารวจภาค3
 มิตตวินทชาดก ราโชวาทชาดก
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 saree designs books
 โจทย์ปัญหา เซต ม 4
 เงื่อนลูกเสือสํารอง
 ภาษาอังกฤษ ป 5 เทอม 2
 Diktat TIK SMP
 kosti ppt
 สัญลักษณ์ นิวเมติกส์
 ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม
 advanced accounting hoyle 9th edition pdf
 หลักสูตรระยะสั้น 2540
 ผลการสอบพัฒนาคุณภาพครู
 อุปกรณ์ทําเทียนหอม
 estructuras de datos y métodos algorítmicos
 Alicerces da Física
 powerpoint quad chart template
 การ จัดการ ศึกษา เด็ก ด้อย โอกาส
 ทําข้อสอบวิชาสังคม
 exercícios de noções de probabilidade
 วิชาคณิตศาสตร์ป 6
 แบบสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
 อักษรไขว้ คณิตศาสตร์
 แก่นการแสดงนาฏศิลป์
 Man, Climate and Architecture
 โหลดนิทาน
 rtos concepts pdf
 rapidshare Introduction to Instrumentation and Measurements
 response surface methodology books
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 doc
 นคร พันธุ์ณรงค์ 2538
 การ วิเคราะห์ ค่า cod
 elektor may 2010 pdf
 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ3เฟส
 www unieuro it
 csir net study material life science
 วิธี การ ทำงาน วิจัย
 คณิตศาสตร์ ป 4 หลักสูตร 51
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ
 มหาลัยที่เรียนทางไปรษณีย์
 contoh penulisan metode penelitian
 อบรมการสอนภาษาไทย
 pengertian problem solving
 วิธี การ วิจัย ทาง ธุรกิจ
 Principles of Information Systems pdf
 หลักการพัฒนาตนเอง
 ส่วนประกอบของหน้าจอmicrosoft powerpoint
 he phuong trinh cramer
 โปรแกรม exelearning
 dampak negatif ternak
 บันทึกข้อความจัดซื้อคอมพิวเตอร์
 cemal karaata
 ส่วนประกอบ microsoft office excel 2007
 Becoming a Technical Leader: An Organic Problem Solving Approach
 englesko bosanski rjecnik free download
 5 6 2: Challenge RIP Configuration
 แนวคิดทางการตลาด
 khutbah jumat terkini
 ตัวอย่างแผนการสอน ศิลปะ
 heroin diaries book download
 biblia pdf
 หลักการและเหตุผลการออกกําลังกาย
 การพัฒนาจิตสำนึก
 ITM UNIVERSE LOGO
 กลยุทธ์ การ ประชาสัมพันธ์
 Outsourcing pdf
 ทักษะ การ ใช้ ภาษา
 six sigma project
 financial management by gitman free download
 นักปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
 ปิยะภรณ์ จันทร์มุกดา
 powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
 สัณฐานโลก
 สื่อผสม
 uet admissions 2010
 เทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
 ประโยชน์ ของ กีฬา แชร์ บอล
 งานประดิษฐ์จากไม้
 ค่าหนังสือเรียนฟรี 15 ปี2553
 ครูอัตราจ้างอุดร
 download livro 3ds Max 9 Pratico E Ilustrado
 kaczmarczyk badania marketingowe pdf
 amdal ppt
 metodologia científica na era da informática download
 โรงพยาบาลรามคําแหง ตรวจสุขภาพ
 ข้อสอบ powerpoint เบื้องต้น
 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะครูวิทย์
 ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรม
 ข้อสอบฟังก์ชันลอการิทึม
 วิธีทำคำอุปสรรค
 มาตรฐานห้องผ่าตัด
 ความ เที่ยงตรง ของ การ วิจัย
 short stories for intermediate level
 cara pembuatan sepatu
 เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์
 แบบประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
 การสื่อสาร วิชาภาษาไทย
 การตัดขอบกระดาษติดบอร์ด
 ทฤษฎีจํานวน ม 4
 วิสัยทัศน์คณิต
 pune university engineering syllabus te
 โหลดโปรแกรม microsoft office publisher 2003
 หลักสูตร ปฐมวัย พ ศ 2546
 โปรแกรมเคมี
 assembly language for intel based computers 6th edition
 สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
 คําสั่งปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 enterprise 3 student book
 การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 agricultural statistics at a glance 2009 india
 โครงสร้างรายวิชาพิมพ์ดีด
 sanextel
 วาสิฏฐี สุพรรณ
 ที่ใส่ของจากขวดพลาสติก
 สํานักคอมพิวเตอร์ ม ทักษิณ
 โครงการพัฒนาการศึกษา
 งานวิจัยด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
 pengertian kurikulum
 มสธ วิชาชีพครู 2553
 weygandt accounting principles 9e solutions
 สรุปผลการวิจัยอย่างง่าย
 แบบสอบถามการตั้งครรภ์วัยรุ่น
 macam macam software komputer
 ตารางรามคําแหง
 รองเท้าแฟชั่นที่กําลังฮิต
 โครงการการศึกษานอกสถานที่
 PROJETOS COPA DO MUNDO
 de thi hoa lop 8 hoc ki 2 nam 2010
 รูปนักเรียนโรงเรียน
 การ พัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
 de thi lop 4 mon toan
 มาตรฐาน การ เรียน รู้ ปฐมวัย
 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป 6
 Diccionario de mitología griega y romana pdf
 serology pdf
 visual studio 2008 c 教學
 cac de thi truong nguyen tri phuong hue
 การประชาสัมพันธ์ ppt
 cpim exam content manual 2010
 พฤติกรรมนิยม
 pracownia fizyczna szydłowski pdf
 基本電路學
 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ ศ 2551
 การเรียนกายภาพบําบัด
 การจัดทำแผนความเสี่ยง
 ทฤษฎี ทาง เศรษฐศาสตร์
 การสอนดนตรี ม 1
 ตารางปฏิทิน excel
 ผลงานวิจัยอนุบาล
 แบบ ทดสอบ การ คิด วิเคราะห์
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 ใบงานการรักษาดุลยภาพของเซลล์
 revista visão juridica download
 ข้อสอบวิชาทักษะชีวิต 1
 prethodna studija opravdanosti
 de thi trac nghiem windows
 หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ม 2
 bcom textbook
 การทําเพลงคาราโอเกะ
 ขอบระวางคืออะไร
 livro squid download
 งาน วิจัย ด้าน สุขภาพ
 business delegate design pattern in java
 tecnicas basicas de redação download
 ตัวอย่างเงินมัดจำ
 ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 ระเบียบค่าอาหารทำการนอกเวลา
 ตัวอย่างโครงงานระดับประถม
 roadside design guide 2002
 advanced microprocessors and peripherals torrent
 serafina pennestri
 สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
 planilha de entrada e saida de materiais
 สร้าง แบบ และ ตัด เย็บ เสื้อผ้า เด็ก
 คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ป 3
 afiches sobre el buen trato
 การคำนวณหลังคา
 ครูบรรณารักษ์
 ตารางแบบจําลองอะตอม
 แบบฟอร์มนิเทศภายใน
 CONTOH SISTEM USULAN
 crane doc
 microprocessors and microcontrollers question bank
 民法概要
 desa siaga depkes
 kongruente beziehungspflege
 ฟิสิกส์ ม 4+pdf
 โครงการกีฬาสี
 ประกาศ ผล สอบ ม ส ธ 2 2552
 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
 understanding business test bank
 ทฤษฎี การ คิด วิเคราะห์
 murray manual of clinical microbiology rapidshare
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม 5
 probabilidade e estatistica pdf
 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
 thaiocr
 soal dan jawaban matematika ekonomi
 การโฆษณาสินค้าภาษาอังกฤษ
 ดาวน์โหลดโปรแกรม macromedia Authorware 7 0
 ดร เฉลิม ฟักอ่อน
 compreensão de textos informativos e argumentativos
 กระบวนการบริหาร
 แผนการสอนอจท
 รายงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย
 baixar administração da produção slack
 เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน คำอ่าน
 media gambar DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI
 download do livro hardware na pratica
 หัวข้อวิจัยภาษาจีน
 introduction to data mining by tan steinbach kumar
 ภาษา ไทย ป 2
 มารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
 แสงและการเกิดภาพ ม 2
 เรียนคณิตศาสตร์ ป 3
 ใบงานพื้นที่ผิวและปริมาตร ม 3
 wwww fooxy com
 pohon cepat tumbuh
 แผ่นพับโรคอ้วน
 บัตรข้อสอบภาษาอังกฤษ กศน
 งานบ้าน ม ปลาย
 โหลดโปรแกรมโปโต้ช็อบ
 งานเครื่องมือกล1
 nelson dacio tomazi iniciacao a sociologia
 ชุดราชการครู
 GALLAHUE, David L ; OZMUN, John C Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês,
 คําสุภาพทั่วไป
 guyton doc
 ตําบลในอําเภอเมืองขอนแก่น
 คณะในมหาลัยรามคําแหง
 ตัวอย่างปกนวตกรรม
 sejarah dan perkembangan motherboard
 ตาราง durbin watson
 ฟิสิกส์ เล่ม 2
 downloadโปรเสือ
 คำอธิบายรายวิชาง43101
 แบบคําขอโอนย้ายข้าราชการ
 apley s orthopedics free download
 สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
 fungsi power point
 โปรแกรมทําโปรชัวร์
 การใช้บันไดพาด
 indian current affairs pdf
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์
 มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษา
 pembelajaran matematika sma
 principles practices of banking pdf
 โจทย์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม 3
 Formula dan fungsi excel 2007
 พัฒนาการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
 วิธี การ ติด ตั้ง moodle
 หลักสูตร2521
 ตัวอย่างคํานํา แฟ้มสะสมผลงาน
 mcgraw hill instructor code
 klasifikasi industri di indonesia
 ฝึก ทำ ข้อสอบ วิชา สังคมศึกษา
 ข้อสอบเศรษฐกิจชุมชน
 bermain dan permainan anak
 การวิเคราะห์เนื้อหา content analysis
 lehninger principles of biochemistry 5th edition ebook
 คุณภาพน้ำ+pdf
 แบบคำของบประมาณ
 เนื้อหาชีวะ ม 4 เทอม 1
 EDC Salivahana pdf
 ตัวอย่างแบบบันทึกการดื่มนม
 การแสดงระบํากฤษดาภินิหาร
 oreda handbook
 Andhra pradesh fundamental rules
 atestados para imprimir
 ทฤษฎีสวัสดิการสังคม
 electric circuit analysis johnson pdf
 8 standar nasional pendidikan pdf
 Abt s
 โจทย์ ปัญหา การ หาร เศษส่วน
 office grammar and spelling test
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 วันกําลังสํารอง
 de thi tot nghiep tieng anh lop 9 năm 2009
 ความหมายและความสำคัญของโปรแกรมPowerPoint
 แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม 1
 แบบฝึกหัด1 2ข
 ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจ
 projeto pedagogico copa do mundo atividades
 งานวิจัย กศน
 ประกาศผลสอบนักธรรมเอก
 รูปการ์ตูนเลขาคณิต
 เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
 miller microeconomia pdf
 ฝึกเขียนตัวหนังสือสวย
 vertical integration คือ
 แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 โหลดกรอบรูปภาพ
 แผนการสอนภาษาอังกฤษ my world
 แบบสำรวจประวัตินักเรียน
 แบบเรียนอนุบาล 3
 halliday resnick fisika
 เอกสารลูกเสือ
 pemberkasan middle digit
 รายชื่อสอบตํารวจ 2553
 acls pediatric
 กําลังรถยนต์
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงร่วมกัน


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.057 sec :: memory: 94.08 KB :: stats