Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /srv/disk4/book86/www/book86.awardspace.us/index.php on line 70
Search Archive Page 6238 | Book86™
Book86 Archive Page 6238

 matiw 2010
 applied geometry for computer graphics and cad
 SOLUSI YANG DITAWARKAN DSS DALAM APLIKASI KOMPUTER
 pedoman excel
 inverted pendulum backstepping control
 contoh surat penjualan kredit
 ธนาคารออมสิน สาขาลําปาง
 danh sach hoc sinh lop 6 truong chu van an
 pondichery mca entrance syllabus
 HP Deskjet D1600 Printer Series Driver
 Watts Humphrey Disciplina ingenieria Software
 การแก้ปัญหาในการฝึกงาน
 โปรแกรมสำหรับเด็กอนุบาล
 แผนการ จัดการ เรียน รู้ กิจกรรม แนะแนวม 5
 zamjenice vježba
 อุปสรรค งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
 cuidados hernia de hiato en postoperatorio
 ตารางความแตกต่างระหว่างหลักสูตร 44กับ 51
 นินทาราชวงศ์ไทย
 error control systems for digital communication and storage
 โปรแกรม สอน ภาษา อังกฤษ
 MEMBUAT MODUL KARAOKE
 data hiding using sound example
 makaton books
 fundamentos de marketing pdf kotler
 siklus krebs dalam enzim
 ebook tip dan trik corel draw
 download TCVN 6414:1998
 เฉลย รวม โจทย์ ข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ม
 program counter
 โครงงานเรื่องจิก
 reaksi kimia dalam karbohidrat
 bel sekolah otomatis gratis
 prentice hall student resources lovelock
 contoh soal hukum ampere
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักศึกษา
 normas orçamento corporativo
 uji perbedaan korelasi
 kunci peti besi
 perawatan endodontik
 masalah tentang alat kontrasepsi
 ข้อสอบ แผนภูมิ รูป วงกลม
 ตัวอย่าง หนังสือรับรองการทำงาน ไทย
 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ พ ศ 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 การทำกราฟการใช้ไฟฟ้า
 นาฏยศิลป์
 แบบประเมินการสอน ปรับพื้นฐาน
 hemorroide ppt
 แบบฟอร์มรับทุน สพฐ
 Realization of Novel Linear Sinusoidal VCOs
 ประดิษฐ์แบบท้องถิ่นทั้งหมด
 memahami kebijaksanaan gerakan KB nasional
 DOWNLOAD FORMAT ABSENSI
 aventura com adolescentes
 แนวข้อสอบประมวลความรู้คณะ บริหาร ม สุโขทัย
 introduction to algorithm 2 E Torrent
 torroba pdf
 the l pop book free download
 PDF Tomasito Graciela Beatriz Cabal
 แผนการสอนนาฎศิลป์ไทย
 metode regresi contoh
 คำอธิบายรายวิชา วิจัย
 สมัครเรียนป โท ม สุโขทัยธรรมาธิราช
 wzór rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli
 reporte semanal de mantenimiento
 service motor rover 75 book
 ขอโปรแกรมมายแมป
 jolly phonics order form
 ejemplo de desiderativa
 tham luan cong doan thi dua khen thuong
 database hrm
 70 210 books
 DELMIA DESCARGAR
 wall thickness pressure vessel pdf
 cxc social studies syllabus 2010
 แบบสอบถามมีกิ๊ก
 algoritmo 3 ano fundamental
 penjelasan MS acces 2003
 a course in electrical engineering by j b gupta
 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม ต้น พท 11001
 bunbury woolworths meat centre
 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
 head first pdf c
 toan lop1 trac nghiem
 คณิตศาสตร์ประดิษฐ์สำหรับนักเรียน
 tamil nadu free television distribution
 ADR ppt
 MCQ for socio economic development
 temas de powerpoint policia nacional de colombia
 การจําหน่ายการแปรรูป
 download book net niper+previous question papers pdf html
 พรบ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ ศ 2546
 các biểu mẫu thông tư 60
 gomal university Professor Rashid
 electrical circuits and machines viva
 เตรื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกิจกรรม A Gantt Chart
 practical HPLC method development L R Snyder
 brincadeiras infantis dos paises
 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ผักผลไม้
 OBJETIVOS TESIS SOBRE INVENTARIO
 UU tentang tenaga administrasi
 garis panduan elaun lebih masa
 merubah warna photo dengan photoshop
 การวิเคราะห์กระทรวงมหาดไทยด้วย 7s
 kath familienzentrum köln Elternbefragung
 แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง วิชาธุรกิจทั่วไป
 เหล่ากํานันหมู
 permasalahan penerapan indikator kesehatan
 bai giang mon nguyen ly quan tri
 belajar nulis arab
 ชุดผ้าไทยวัยรุ่น
 ใบปะหน้ารายงาน
 tabel implementasi
 หลักเกณฑ์นำนโยบายสาธารณะไปใช้ไปใช้
 lcci business practice 2010 question papers
 ebook 한국어 문법
 AURORA PUMP(ประเทศไทย))
 laia loiola
 introduction to graph theory
 free download Pearson Education Limited 2005 with key
 Booth algorithm
 Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind C 7th
 cadeia produtiva do vidro
 generador sincrono como compensador de VARS
 essential jni pdf
 menampilkan data searching di php
 bai tap mach khuech dai thuat toan
 หาความหมายภาษาไทย
 foundation of mems chang liu
 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา
 ferrous black book
 biologia 2 biologia dos organismos caderno do aluno
 Free Download of Engineering Project management by N J Smith
 viet chuong trinh paint bang vb
 solucionario stewart 4 edicion
 cesg tigre
 ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
 prosentasi penyusutan bangunan
 eted apostila download
 download free ppt on class fifth maths+ncert
 PSYCHOLOGY (PAPER) CICCARELLI Edition:2ND 09 Publisher:PEARSON
 energy merit badge answers
 comercial book ashly
 ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan ilmuwan
 polyaniline 2010
 MS office macro interview questions and answers
 MAPA CONCEPTUAL PARA EMPRESAS FAMILIARES
 web enabled commercial application development using html, dhtml, javascript by ivan bayross
 mau slide bao cao
 ตัวอย่างใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
 calligraphy teaching book free download
 perbedaan ATMR Syariah dan konvensional
 อําเภอนครปฐม
 เขียนบทความภาษาอังกฤษ
 curriculum material development
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการ
 แบบฝึกเสริมทักษะคณิต ป 3
 wbscte polytechnic online counselling 2010 details
 ทำตัวอักษรวิ่ง photoshop 7
 แบบหัดเขียนเส้นประ
 cronograma de actividades ejemplo
 toan van 22TCN262 2000
 dicionário de administração de medicamentos na enfermagem AME download
 เทคนิคการสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
 อัตราค่าแรง ระดับ ปวช ปวส 2553
 PROBLEMAS DE HIDRODINAMICA
 como fazer uma monografia salomon
 perencanaan pembelajaran yang mendidik
 modifiers with participles and prepositions exercises
 jurnal produktivitas tumbuhan
 แนวข้อสอบกพ 53ภาค
 การดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม
 ม รามคําแหง ป โท ศูนย์ตรัง
 terapi farmakologi mual muntah
 fabrica funcionamiento ppt
 mudah memahami script vb pdf
 วิธีการจัดทำข้อบัญญัติ
 การใช้งาน web page maker
 Easiest Vhdl program for stepper motor speed control
 apa itu kb mow
 cindy jacobs
 penkes dbd
 historia global brasil e geral professor
 ตัวอย่างสูตรคํานวณ excel การบวก ลบ คูณ หาร
 las organizaciones gibson download gratis
 วิธีปฏิบัติ self cath
 introduçao de relatório estagio pedagogia
 Optical Fiber Communication PPT by Gerd Keiser
 curso de inverno microbiologia 2010
 ทักษะการฝีกฟุตบอล
 Aptech suva
 power point pendidikan moral
 power point การจ่ายเงินเรียนฟรี
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551
 เทคนิค การพูดนำเสนอ
 dasar teori urine laboratorium
 รวมข้อสอบคณิศาสตร์เรื่องเซต ระดับมหาวิมยาลัย
 R F Pierret, “Field Effect Devices,” 2nd edition
 de thi vao lop 6 tran dai nghia nam 2009
 Imm 0008(06 2002) Generic fillable
 free license for Calibrated{Q} MXF Import for OSX
 normas da cemig para eletricidade residencial e predial
 BALÉ FOLCLÓRICO DA BAHIA baixar
 soal soal olimpiade materi segitiga
 la geografia historica del mundo biblico
 ความหมายphotoshop
 silverthorn fisiologia humana pdf bajar
 limit for microbial load in water for injection
 jurnal e learning dalam pendidikan
 data warehouse toolkit spanish
 jurnal biokim
 FILUM ECHINODERMATA
 แผ่นพับแผนดำเนินงาน
 skripsi tentang hedonisme
 “Evaluación de proyectos de inversión en la empresa
 defenisi pergerakan
 เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ pdf
 หนังสือรับรองพนักงาน ภาษาไทย
 คำนวณ kuder richardson
 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 ujian pertengahan tahun matematik tingkatan 2
 kaizen chao de fabrica+tcc
 Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, 3rd Edition, free download
 free presentations on homeostasis ppt
 วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
 adir moysés física
 gestione pratiche e archivio gratis
 บรรยาย,วิธีบริหารต้นทุน
 free ddbms ceri ebook
 e books download gramática faraco e moura 2000
 grafico educação atividades maternal
 บทบาท คือ
 โรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดทําหน้าที่กับการประมวลผลคําอะไรบ้าง
 Quy chế Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางเคมี
 gujarati reading material
 เปิด รับ สมัคร ครู อัตรา จ้าง เอกชน 2553
 การเขียนคำขวัญภาษาอังกฤษ
 ระบบปฏิบัติการ Microsoft word
 Hands On Networking with Internet Technologies pdf
 huong dan su dung microsoft producer for PowerPoint
 เเบบทมสอบคอมพิงเตอร์ ม1
 peta konsep pelajaran sejarah SMA
 teori kurs
 Pengertian Manajemen Produksi doc
 Cross culture pdf
 Quote on leadership ppt
 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือของสำนักงานกฎหมาย
 simsip sam free download
 ติดตั้ง acrobat
 relatório de estágio em hotel
 contoh aplikasi microsoft access 2003+sistem akademik
 shetty pay commission
 สีพื้นหลัง เทมเพลต
 Quantitative Equity Investing download
 cara merubah powerpoint 2003 ke pdf
 modul vb field foto database
 如何取消POWERPOINT幻灯片动画效果
 honey port คือ
 ctms software tutorial
 garcia yebra teoria y practica de la traduccion
 makromedia dreamweaver dowmload pdf indonesia
 the balanced scorecard measures that drive performance harvard business review
 What is asl discourse Markers
 peran serta masyarakat dalam pendidikan
 ใบงานการศึกษาทรัพยากร
 medical examview test banks
 งานวิจัยการสอนแจกลูกสะกดคำ
 ตัวอย่างการสอนสุขศึกษาเรื่องไข้เลือดออก
 de thi thu tot nghiep mon hoa nam 2010 do bo giao duc ban hanh
 ตราวิทยาลัยสารพัดช่าง
 THE FACTS ON FILE DICTIONARY OF FORENSIC SCIENCE bell pdf
 mixolab manual pdf
 ครอบโค้งตะเฆ้
 learn arden syntax
 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม pdf
 codigo fuente modbus ascii
 Investigaciones S Kauffman PDF FREE
 curso de word en diapositivas
 www tnonemancommission com
 aplikasi toko buku full
 upaya penanggulangan pencemaran tanah oleh pemerintah
 ครู อัตราจ้าง เขต 2 หนองคายปี2553
 kalsi measuring instrument
 abim board review questions
 สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
 runāšanas daļa angļu valodā
 Laemmli, U K (1970) Nature 227, 680
 multipoint linux
 preços de serviços por metro quadrado
 แก้โจทย์สูตรลิมิตคณิตศาสตร์ให้หน่อย
 ปริศนาคําทายอังกฤษ
 แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้ขาย
 מבחן בתנך לכיתה ד ספר שופטים פרק ז
 tabela de preço de serviço topográfico
 bai tap IC
 omnet++ simulation plus plus
 phieu xuat kho cua bo truong tai chinh
 aryasamaj books
 Isu terbaru perekonomian indonesia
 รูปเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 Exemplos Integrais de funções racionais racionais
 การจัดการเรียนการสอนกีฬาพื้นบ้าน
 ตัวอย่างสัญญาจ้างรถรับส่งนักเรียน
 niederlande karte pdf postleitzahlen
 pengolahan dalam keyboard
 download silabus pneumatik
 excel 2007 แถบสูตรหาย
 emii j b gupta
 insektisida nabati
 Lehrlingsvertrag muster
 anna university model question papers edc
 ตัวอย่างรายงานคุณภาพการศึกษา
 โหรทํานายดวงทักษิณ
 materiais diretos+preço medio
 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2
 pc dsoft5 software download
 objective mechanical engineering questions online
 mot so de thi vao lop 6 truong nguyen tri phuong
 komunikacja z małym dzieckiem
 Jelaskan Pengertian sistem
 ทักษะชีวิต ม ปราย
 cara mengganti background foto pada photoshop cs4
 ฟอร์ม ใบมอบอ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สําโรง
 download Aloisio Ernesto Assan
 PIC24F
 ขอเอกสาร PDF
 FORREST ADVANCED MEDICAL TRANSCRIPTION PROGRAM
 Deutsch com Hueber Verlag
 ignited minds by abdul kalam free download pdf
 bangladesh hsc exam syllabus
 จุดหมายมาตาฐานสากล
 หน่วยการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ICT
 lab manual of 3rd sem of surveying lab ,chattisgarh swami vivekananda technical university
 บรรณานุกรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 catalogos de bujias ngk
 Arti hirarki chomsky
 ระเบียบการจัดเก็บรายได้จากการวิจัย
 first aid ppt in tamil
 download de livros sobre limpeza e organização de casa
 wooden crane plans
 Dasar perencanaan umum dan operasional PLTU
 Red legged Partridge+pdf
 ตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานสอง
 อัตรากําลังครูตามเกณฑ์ ก ค ศ 2555
 สหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร+สมัครงาน
 iรายงานประจำปีทิปโก้ 2550
 ตัวอย่างคำนำหนังสือ
 elementos de programacion delphi
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (4)
 free downloading of book Heroes of Islam
 ilmu mempelajari tentang iklim
 แนวข้อสอบหัวหน้ากอง
 borosilicate glassppt
 โครงงานวิชาการงาน ม 3
 ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย มัธยมต้น
 Logic and Computer Design (Mano) rapidshare
 frecuency expression rutines
 negocio menos pensado pdf
 Fundamentals of Business Law Miller eighth preview
 doc การเรียน การสอน
 พีชคณิตและเรขาคณิต
 隋书经籍志 pdf
 download: thiết kế và thi công các hệ thống tiếp đất, chống sét, trạm viễn thông
 formulario de prescrição de enfermagem
 Business Associations Outlines, 7TH EDITION
 como calcular o custo anual equivalente
 safaat
 digitale schultasche 5 0
 11 6 2 routing and protocols ospf challenge question
 lung section anatomy
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคการค้าเสรี
 Merlijn Hutteman
 perbedaan saham dengan obligasi
 แผนพัฒนาผู้เรียน
 O alto da compadecida alunos ppt
 Ceramic glazes Parmelee book download
 free download satcharitra in hindi
 livro programação shell linux pdf
 ปปง 01
 Magalhães, M N e Lima, A C P (2005) Noções de Probabilidade e Estatística 6ª edição revista
 กิจกรมชุมนุมมัคคุเทศก์
 เนื้อหาม 1
 Fundamentals of Engineering Heat and Mass Transfer , New Age International Publishers
 penggunaan kamus siswa
 ระบบปฏิบัติการของword
 รูปโลก graphic
 ฟรีโปรแกรม MobilePdf+BB
 ตัวอย่างสมุดเงินสด
 จังหวัดขอนแก่นมีกี่ อําเภอ
 PONEK ADALAH
 power system oscillations book
 sintesis karbohidrat
 vb6 เวกเตอร์
 Optimization by Vector Space Methods djvu
 contoh disertasi s3
 questoes simulado 1 ano medio portugues
 แบบฝึกอ่านตีความจากเรื่อง
 maccy fa
 hematologi hoffman
 ออกแบบถนนลาดยาง
 พฤติกรรมนิยม bloom
 freedownload protecting group in organic chemistry
 รูปเด็กไทยโบราณ
 ความสำคัญของmicrosoft word
 сачати огляд
 intermediate accounting, spiceland, answer key
 organizational behavior an experiential approach torrent
 Arlow, J , and I Neustadt UML and the Unified Process: Practical Object Oriented Analysis and Design London: Pearson Education Ltd , 2002
 flexion biaxial en columnas pdf
 ฝายกั้นน้ำ powerpoint
 new venture creation timmons torrent jeffrey book
 USP32 DESCRIPTION
 cong thuc tinh hinh quat
 อัตราขึ้นอัตราเงินเดือนลูกจ้าง
 การเก็บตัวอย่างน้ำทางจุลชีววิทยา
 bai tap bai tap tri tue nhan tao
 Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic
 pengertian virus, bakteri dan cendawan
 tcn 237 01
 BAITZ zwischen Fantasie und Repräsentation
 GILLESPIE, T D , Fundamental of vehicle dynamics Warrendale: Society of
 esquema corporal preescolar PDF
 kingberg, distributed system: concecpt and design
 de tuyen sinh chuyen luong the vinh
 descargar dreamweaver editor para php
 rapid share Visual C++ MFC Programming by Example
 pozar microwave engineering pdf
 義守 春季班 pdf
 Peningkatan Kemampuan berpikir
 ガウシアン 入門
 บจก ฮิตาชิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์
 marion rural pdf
 โคมไฟจากเศษกระดาษเเก้ว
 beginning cosmetic chemistry pdf
 gambar matematika
 fertilidade solo livro
 doenças respiratorias e digestivas
 การตรวจวัดสัญญาณชีพของมารดาหลังคลอด
 แบบทดสอบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์
 sn0751 24L
 แนวคิดทฤษฎีการมุ่งอนาคต
 ortografia na wesoło
 bsg quiz 1
 introduction to radar systems skolnik free download
 cocktail menu
 เรียนปริญญาตรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
 จุดหมายมาตรฐานสากล
 ตารางเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลช่วงชั้นที่ 2ปี2553
 ornithology syllabus
 หลักการบริหารงานบุคคล pdf
 bai PowerPoint hoa hoc
 โครง ร่าง ปัญหา พิเศษ
 ภาคผนวกแบบฝึปทักษะภาษาไทย
 laboratory solutions digital fundamentals
 latihan bahasa korea pdf
 contoh khotbah yang benar dan ayat alquran
 Dictionary of Petroleum Exploration, Drilling Production rapidshare
 merril advanced mathematical concepts answers
 รูปแบบคำกล่าวเปิดงาน
 วิชา สถิติและความน่าจะเป็น
 kamasutra book in hindi ppt
 informatyzacja systemów logistycznych
 The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably
 POWERPOINT PRESENTATION ON RASHTRAPATI BHAVAN
 TLS alternatives
 แบบตัดเสื้อผ้าไหมสตรี
 springer verlag
 ใบ สมัคร เนติบัณฑิต
 concepto de práctica calificada
 keamanan pangan makanan tradisional
 การ อ่าน คำ ควบ กล้ำ
 kegiatan konsumsi ekonomi
 contoh contoh website sengan html
 การแปลโปรแกรมภาษาC
 แนวข้อสอบแอทมิตชั่น
 ประวัติกีเซปักตะกร้อ
 คลังแบบทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
 แบบทดสอบ การคูณ ม 2 doc
 การจัดการเรียนการสอนของสกินเนอร์
 malcolm gladwell outliers ebook
 เงินเกษียรก่อนำหนด
 การนับวันประกาศขายซองสอบราคา
 requisitos de reglamentos para concreto estructural y comentarios 2008 descargar gratis
 ภาพการ์ตูนลายเส้นพระพุทธรูป
 รายชื่อ โปรแกรมนำเสนอ
 cau hoi trac nghiem access co dap an
 noise textbook engineer
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมระบบเศรษฐกิจไทย
 dermatologia download
 technical interview questions on petrolium industries
 ประโยคหรือข้อดีของexcel
 hệ thống nhúng psoc
 โครงสร้างบุคลากรในโรงงาน
 มาตรฐานสพฐและสมศ
 bhartruhari satakam
 pantone 447C
 respostas dos exercicios do livro de leithold
 metodologia bsc pdf


Archive Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
"All books are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their books copyrighted. "

process: 0.082 sec :: memory: 89.84 KB :: stats